گزارش جهان اقتصاد از سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در نشست” نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد” بنیه ضعیف تولید؛عامل اصلی فقر گسترده

رویا ایلکا

بخش دوم

در بخش اول گزارش جهان اقتصاد از نشستی که با موضوع نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاد دان مطرح کرد: عدالت هم مثل آزادی جز متعالی ترین آرمان های بشر در طول تاریخ بوده و به نظر نمی رسد که انسان آگاه مخالفتی با آن باشد اما عدالت اجتماعی هم مانند آزادی دچار کج اندیشی و عدم پایبندی به لوازم معرفتی و نهادی خود شد که ملاحظه کردید آن هایی که دم از عدالت زدند حتی حسن نیت هم اگر داشتند به واسطه نبود آمادگی و تناقض گویی عملا فلاکت را به جای عدالت آوردند و در ماه های پایانی دولت قبلی شاخص فلاکت به دو برابر خود در مقایسه با ماه های آغازین آن دولت رسیده بود.

مومنی ادامه داد: با این اوصاف؛ مسئله بد دفاع کردن از ایده های مثبت گویی تبدیل به یک رویه در کشورما شده است و به دلیل اینکه وجود معرفت در مسئله جایگاه بایسته ای ندارد خود این بد دفاع کردن و از کار انداختن ایده های خوب کانون جدیدی برای منازعه و حذف در کشور شده است.

وی با بیان اینکه از یک طرف ایده تولید محوری و اشتغال مولد دارای ظرفیت های بسیار قابل اعتنایی برای بسامان کردن ایران است، گفت: تعداد نابسامانی های مهم در عرصه های مختلف حیات جمعی ما زیاد شده و نوعی سرگردانی در نظام تصمیم گیری ایجاد کرده است  که در این زمینه این سوال راهبردی مطرح می شود که لوازم عینیت بخشی به شعار تولید محوری و اشتغال مولد چیست؟

مومنی افزود:باید این امید را داشته باشیم که با جدی گرفتن این مسئله در سطح ملی و ارباب رسانه در سال جدید آن دستگاه هایی که می خواهند این مسئله را پیگیری کنند و آن هایی که مسئولیت نظارت بر توسعه گرایی امور دارند کمک دریافت کنند و بدانند که کانون اصلی و حساسیت کجاست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله درهم تنیدگی کشورهای در حال توسعه با مشکلات بسیار بزرگ و کوچک مانند فقر، نابرابری، بحران آب، محیط زیست و… مسئله ای تازه نیست، گفت: یکی از نظریه پردازان توسعه در قرن بیستم این موضوع را اینچنین تعبیر می کند که هنگامی که شما وارد کشورهای در حال توسعه می شوید با انبوهی از دورهای بازتولید کننده این نابسامانی ها روبرو می شوید که در سطح نظری باید دورهای باطل شناسایی شود و پس از مرتبه بندی کردن آن ها از طریق برنامه توسعه برخورد فعال با آن ها صورت گیرد.

وی افزود: با وجود گذشت چند دهه در خصوص توسعه این توافق پدیدار شد که ریشه کل بحران های اصلی در کشورهای در حال توسعه و وجه مشترک همه دورهای باطل توسعه نیافتگی در این کشورها به دومسئله بنیه تولیدی ضعیف و بهره وری اندک آن بستگی دارد.

مومنی با تاکید براینکه بنیه تولیدی ضعیف و بهره وری اندک کانون اصلی فقر گسترده، عقب ماندگی فزاینده  و رو در رو شدن با انبوه بحران ها است،گفت: اگر کشوری می تواند تکلیف خود را هم در مقام توصیف وضعیت وجود و هم در مقام تحلیل مسئله یعنی یک صورت بندی نظری که به ما بگوید مشکل چیست و بالاخره در مقام تجویز نیز یک راهگشایی اندیشه ای داشته باشد این امکان وجود خواهد داشت که از این بحران ها عبور کرده و بر محور ارتقا بنیه تولیدی و افزایش بهره وری در سطح ملی باشد.

وی تصریح کرد: این عصاره مولفه های اصلی ذخیره دانایی در سطح جهان درزمینه توسعه یافتگی و نیافتگی است.

مومنی با بیان اینکه در مقام مسئله و صورت بندی آن، کانون اصلی حساسیت  باید مورد بررسی قرار گیرد،گفت:در دوره اول صورت بندی مفهمومی مسئله از اهمیت خارق العاده ای برخوردار است.

وی ادامه داد:اگر در زمینه ارائه یک تعریف عملیاتی هویت جمعی یافته از آن مسئله موفقیت باشد این احتمال افزایش می یابد که مراحل بعدی هم به شکل اصولی جلو برود.

این اقتصاددان با بیان اینکه که تولید می تواند نیرو محرکه نجات کشور باشد، گفت: منظور تولید صنعتی مدرن است؛ پارسال هم تجربه این را داشتیم که سال ۹۵ هم اقتصادی مقاومتی نام گرفت اما به دلیل اینکه در صورت بندی مسئله دقت بایسته ای صورت نگرفت و نظام آموزشی، پژوهشی و تبلیغاتی ما به نحو بایسته ای در این زمینه کار نکرد.

وی با بیان اینکه هر کس هر کاری می خواست انجام می داد و بعد یک جمله در راستای اقتصاد مقاومتی هم در ابتدای آن قرار می داد،گفت: از آنجایی که در اقتصاد رانتی عدم شفافیت بیداد می کند این موضوع یک نیروی محرکه بزرگ برای ترغیب افراد در فرصت طلبی است که این موضوع در تولید محوری هم دور از ذهن نیست بنابراین مهم ترین کاری که نظام های آموزشی ، پژوهشی و تبلیغاتی ما باید در دستور کار خود قرار دهند این است که متر و معیار اصل را اینجا مشخص کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعریف عملیاتی از آن تولید توسعه گرا و تولید صنعتی مدرن است و به لحاظ مفهومی تولید صنعتی مدرن در برابر تولید معیشتی قرار دارد.

مومنی با اشاره به تولید معیشتی گفت: مشخصه های کلیدی تولید معیشتی باعث می شود این الگوی تولید فقر و عقب ماندگی را برطرف نکند.

نظرات شما

×

Comments are closed.