گردش در حال و هوای محرم تهران

گروه فرهنگی-صبح روز جمعه عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تهرانگردی این هفته خود، ضمن افتتاح گالری تهران، از برخی حسینیه‌های  قدیمی تهران و چند حسینیه آذری زبان‌های ساکن پایتخت دیدن کرد.

برنامه تهرانگردی این هفته احمد مسجد جامعی، همان حال و هوایی را داشت که این روزها تهران دارد. تهرانگردی این هفته به عزاداری امام حسین (ع) و برخی از آیین‌های این سنت دیرینه اختصاص داشت.

نظرات شما

×

Comments are closed.