گرانی ۲۲ درصدی قیمت مسکن پایتخت در یک سال

آمارهای بهمن ۹۶ از رشد ۱۲ درصدی معاملات در تهران خبر می دهد

گروه امورزیربنایی-تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه امسال به ۱۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش جهان اقتصاد و بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از تحولات قیمت در بازار مسکن، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵ میلیون و یکصد هزار ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال ۲۲٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۸هزار و ۳۹۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸٫۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

این سهم در مقایسه با بهمن ماه سال قبل ۵٫۲ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱٫۱ درصد و ۹٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۳٫۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق( ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱،۱۰،۳، ۷ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶٫۷ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در بهمن ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵٫۱ درصد و ۲۲٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در ۱۰ ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶۸هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲٫۸درصد را نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۸٫۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٫۱درصد افزایش نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۹٫۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال و ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۸٫۶ درصدی و ۸٫۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۶٫۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال) به فروش رفته اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴٫۴ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳ درصد و ۱۲٫۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۴۹٫۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش ۱٫۵ تا ۲ میلیارد ریال با اختصاص ۱۰٫۶ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش ۲میلیارد تا ۲٫۵ میلیارد ریال و یک تا ۱٫۵ میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص ۹٫۴ درصد و ۸٫۸ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه حدود ۵۰٫۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴ میلیارد ریال اختصاص داشت.

در بهمن ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۵ درصد و ۹٫۳ درصد رشد نشان می دهد؛ ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۳۳٫۱ درصد است.

نظرات شما

×

Comments are closed.