کلاس‌های قانون کار و تامین اجتماعی به منظور آگاه سازی کارگران از حقوق خود

گروه توسعه

در راستای آشنایی کارگران و نمایندگان صنفی آنها با حقوق صنفی، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور دوره آموزشی مقررات کار و تامین اجتماعی برگزار می‌کند.

به گزارش جهان اقتصاد، مجمع نمایندگان عالی نمایندگان کارگری، یکی از سه تشکل رسمی صنفی کارگری کشور با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دوره‌های آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این کلاس‌ها آشنایی بیشتر کارگران و نمایندگان صنفی آنها با مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی است.

در همین رابطه، محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در خصوص ضرورت آگاه سازی کارگران بر علیه هجمه‌های صورت گرفته به حقوق کارگران به ایلنا گفت: هر چند لایحه اصلاح قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی موقتا به دست فراموشی سپرده شده‌اند اما برگزاری این کلاس‌ها به کارگران کمک می‌کند تا با حقوق خود در قانون کار و تامین اجتماعی آشنا شوند.

وی افزود: تا زمانی که کارگران شناخت همه جانبه‌ای از قانون کار نداشته باشند هجمه‌های این چنینی با اشکال مختلف خود را بازتولید می‌کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.