کاهش همزمان قیمت نفت اوپک و برنت

قیمت نفت سبد پایه در بازار اوپک در روز شنبه  با رشد منفی ۹ صدم درصدی، معادل ۷۰ سنت کاهش به ۷۶ دلار و ۴۶ سنت رسید.

قیمت نفت برنت نیز روزشنبه  با رشد منفی ۱۲ دهم درصدی، معادل ۹ سنت کاهش به ۷۸ دلار و ۹ سنت رسید.

همچنین قیمت نفت سنگین ایران در روز شنبه  با رشد منفی ۲۷ دهم درصدی معادل ۲۰ سنت کاهش به ۷۲ دلار و ۶۲ سنت رسید.

نظرات شما

×

Comments are closed.