افزایش سود سازی با افزایش سرمایه پیش رو شرکت سبحان آنکولوژی

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سبحان انکولوژی ( دسانکو ) ۲۹ آذر ماه در ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه و سایر موارد برگزار خواهد شد. موضوع مجمع تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید محصولات جدید می باشد مشخصا این افزایش سرمایه باعث افزایش روند سود سازی شرکت خواهد شد این روند صعودی از سال ۹۲ تا کنون ادامه داشته و به نظر میرسد که همچنان نیز ادامه داشته باشد. بایستی دید این افزایش سرمایه چه تاثیری بر وضعیت این شرکت خواهد داشت.

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.