کاهش سود خالص با افزایش فروش در سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( ثرود)  امروز ساعت ۱۰ در خصوص استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد این در حالی است که در گزارش انتهای دوره خود و پیش بینی سال آینده میزان فروش در شرکت افزایش یافته ولی سود خالص شرکت به نسیت قابل توجه در مقابل افزایش میزان فروش رشد نداشته است و تنها ۷ درصد از ۳۳ درصد افزایش میزان فروش، سهم سود خالص در پیش بینی سال ۹۶ بوده است بایستی دید برنامه هیئت مدیره در خصوص افزایش میزان سود آوری و همچنین رشد قیمت سهام در بازار سرمایه چگونه است روند سهام این شرکت در بازار سرمایه از زمان ورود تا کنون دارای یک روند خنثی می باشد.

نظرات شما

×

Comments are closed.