کامنت با شما

علیرضا ورچه-گروه فرهنگی

این بار کامنتی از مردم در صفحات مجازی را نمی آوریم. امروز نوشتن کامنت پای شما.

اما بهتر است بگویید که کامنت زیر کدام پست بگذاریم و ما می گوییم پایین همین متن.

یکی از مسئولین چند روز گذشته در یادداشتی نوشت که مردمی که به سمت حرم امام حسین به مناسبت روز اربعین در حال پیاده روی هستند، حواسشان به محیط زیست اطرافشان هم باشد و سعی کنند که محیط را با آشغالهایشان کثیف نکنند. از آن روز به بعد عده ای که خود را کاسه داغ تر از حسین فاطمه می دانند به میانه میدان آمدند و شخص مورد نظر که تذکری اتفاقا اسلامی داده را مورد عنایت خود قرار دادند. یکی از مجریان صدا و سیمای ملی ایشان را آشغال خطاب کرد. مولاوردی که پاکیزگی را توصیه کرده بود گویا در مرحله بعدی لازم دید اخلاق را یاد مجری به اصطلاح مذهبی بدهد. اما شخصی دیگر که او هم از عاشقان پوشالی است پا را فراتر گذاشته و این بار نه تنها یک نفر بلکه سه شخص از دولت و دست اندرکارانش را مورد هدف قرار داد که معصومه ابتکار یکی از همان اشخص با قرآن جواب شخص بی ادب را داد. اما این بی ادبی ها همچنان ادامه دارد و حسین قدیانی که روحانی، ابتکار و مولاوردی را آشغال خطاب کرده بود روز بعد نوشت که اگر کسی بخواهد به اربعین توهین کند داستان به همین منوال است. اما سوال اصلی این جاست که آیا توصیه یک امر دینی به زائرانی که معتقد به همان دین هستند تخریب اصول است؟ قضاوت را به عهده شما می گذاریم و از شما خوانندگان می خواهیم کامنتی در خصوص واکنش های تند به ملاوردی به خاطر توصیه نظافت در پیاده روی اربعین بگذارید. آیا ملاوردی در زمان نامناسبی آن را گفته؟ یا مشکل از آنهایی است که خود را صاحب دین می دانند و همیشه در این راه مدعی بوده اند.

کامنت با شما مخاطبان:—————————————

نظرات شما

×

Comments are closed.