کارآمدسازی تعاونی‌های غیرفعال کشاورزی

با دستور وزیر کشاورزی و ابلاغ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی آغاز شد

گروه تولید-کارآمدسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستائی و کشاورزی زیانده و غیرفعال از طرح‌های مهم و اساسی است.

در این طرح با توجه به شرایط، مسائل و مشکلات منحصر بفرد هر تعاونی، روستا، شهرستان و استان به صورت غیرمتمرکز و با اولویت دادن به اخذ نظر اعضاء، ارکان و مدیران آن تعاونی به موضوع پرداخته و در همه استان‌های کشور و برای کلیه تعاونی‌های زیانده، غیرفعال و سربه سر اجرا خواهد شد.

سامان‌دهی موسسات اعتباری و کارآمدسازی آنها یکی از دغدغه‌های سازمان تعاون روستایی بود که امروز با توجه به این ابلاغ و این امر با سرعت پیش خواهد رفت.

حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طرح کارآمدسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستائی و کشاورزی زیانده و غیرفعال از جمله طرح‌هایی است که در برنامه ساماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌های روستائی و کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

او اضافه کرد: در جهت کارآمدسازی به ویژه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های زیانده و سر-به-سر و تعیین تکلیف و ساماندهی شرکت‌های غیرفعال به مرحله اجرا در می‌آید.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی توضیح داد: در این طرح با توجه به شرایط، مسائل و مشکلات منحصر بفرد هر تعاونی، روستا، شهرستان و استان به صورت غیرمتمرکز و با اولویت دادن به اخذ نظر اعضاء، ارکان و مدیران آن تعاونی به موضوع پرداخته و در همه استان‌های کشور و برای کلیه تعاونی‌های زیانده، غیرفعال و سربه سر اجرا خواهد شد.

شیرزاد در تشریح اهداف کلی این طرح گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان شامل بررسی وضعیت موجود مالی و فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاونی‌ها از منظر زیانده بودن، غیر فعال بودن، سربه سر بودن، آسیب شناسی و تعیین عوامل مؤثر در رکود این تعاونی‌ها از نظر عوامل کمی و کیفی و نیز ارزیابی سهم هریک، مشخص نمودن ضعف‌ها، قوتها، تهدیدها، فرصتها و آثار و تبعات ادامه روند موجود تعاونی بخشی از آن است.

او اضافه کرد: پیش‌بینی و ارائه راهکارهای اجرایی برای تحرک بخشیدن به تعاونی‌های غیر فعال و سودآور نمودن واحد‌های زیانده و سربه سر، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت هدایتی، حمایتی و نظارتی جهت تقویت و احیاء اینگونه تعاونی‌ها، تهیه و تصویب برنامه عملیاتی در راستای کارآمدسازی هر تعاونی (به ترتیب تعاونی‌های در اولویت)، از مهمترین اهداف این طرح بوده و تحقق برنامه‌های مصوب به ترتیب اولویت تعاونی‌های زیان‌ده، غیرفعال و سربه‌سر خواهد بود.

شیرزاد در خصوص چگونگی انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، در صورت لزوم  تأکید کرد: این امر براساس فصل بیستم قانون شرکت‌های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی انجام خواهد شد. در مواردی که انحلال موضوعیت پیدا می‌کند که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی بنا به دلایلی از جمله کاهش سرمایه داشته باشند به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا به صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام شود. توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی باشد.

نظرات شما

×

Comments are closed.