چین در آب شور برنج کاشت

دانشمندان چینی برای نخستین بار برنج دریایی مقاوم در برابر شوری آب را که در شرق استان شاندونگ کاشته بودند، برداشت کردند.به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، دانشمندان چینی برنج دریایی مقاوم به قلیا را که در شرق استان شاندونگ کاشته بودند، برداشت کردند. این اولین موفقیت یک برنامه بلندپروازانه برای افزایش تولید برنج این کشور و تغذیه ۸۰ میلیون نفر جمعیت اضافه شده به چین است .این نوع جدید برنج که توسط گروهی از دانشمندان با موفقیت در شهر ساحلی قینگداوو در شرق چین برداشت شد، سال گذشته معرفی شده بود. برنج دریایی می‌تواند در پهنه های جزر و مدی یا زمینهای دارای خاک شور رشد کند. این برنج از پیوند چندین برنج مختلف به دست آمده است .طبق نظر این دانشمند، تبدیل یک زمین بایر به یک مزرعه حاصلخیز، به چین امکان سیر کردن کل کشور را می دهد و برای صلح و ثبات جهانی هم اهمیت دارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.