چرا باید شفاف باشیم

۱۳۹۷/۰۳/۲۹

نعمت احمدی- حقوقدان

کنوانسیون های مختلفی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی در جهان وجود دارد که اجرایی کردن مفاد آن در هر کشوری توانسته به شفافیت اقتصادی در آن کشور کمک کند. یکی از این کنوانسیون ها که تا به حال اکثریت غریب به اتفاق کشورهای جهان به آن پیوسته اند،  اف ای تی اف است که بر مبنای آن مسیر و منابع در آمدی هر دولتی در خارج و  مسیر و منابع در آمدی دولت و شهروندان در داخل مشخص می شود. به عبارت بهتر با اجرای این توافق نامه بین المللی اقتصاد کشورها از حالت لجام گسیختگی خارج شده و به نوعی به سمت شفافیت بیشتر حرکت  می کند. در داخل هر کشوری قوانین مختلفی برای مقابله با پولشویی به تصویب رسیده و ایران نیز در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی به خوبی تا این لحظه با قانونگذاری پرداخته و با فساد اقتصادی مبارزه کرده است اما با وجود حجم زیادی از قوانین و مقررات در این مورد، ایران اما با کمال تاسف در مبارزه با فساد اقتصادی در جایگاه خوبی در مقایسه با سایر کشورها قرار ندارد و به عبارت بهتر درجه شفافیت اقتصادی ایران از مطلوبیت لازم به رغم گام های موثر در این زمینه برخوردار نیست. به نظر می رسد با اجرای قوانین بین المللی در مبارزه با پولشویی از جمله اف ای نی اف ایران نیز می تواند رفته رفته در جرگه کشورهای با شفافیت بالا در عرصه اقتصادی درآید و از نعمت های ناشی از این شفافیت که یکی از آن احساس عدالت اجتماعی در بین طبقات مختلف جامعه است برخوردار گردد. برخی نمایندگان مجلس و مخالفان دولت ایران روزها به رغم اینکه شورای عالی امنیت ملی نظر مثبت خود را در مورد عضویت ایران در اف ای تی اف اعلام کرده،  با عضویت ایران در این توافق نامه بین المللی مخالفت می کنند. حال اینکه ایران به دلایل  مختلف می تواند عضو  اف این تی اف گردد اما بخشی از آن را با حق شرط نپذیرد.  بر اساس حقوق بین الملل این حق ایران است که آن بخش از قوانین و مقررات بین المللی که در غالب توافقات جهانی است اما با خط و مشی  قانونی ایران در تضاد است را نپذیرد. از این رو به نظر می رسد مخالفان  اف ای تی اف با وجود اینکه  شورای عالی امنیت ملی نسبت به پذیرش این توافق اظهار نظر کرده است،  تنها بر اساس خواست جناحی و نه در نظر گرفتن  اصل شفافیت در اقتصاد با عضویت ایران در اف ای تی اف مخالفت می کردند.

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.