چالش های مدیریت در کسب و کار

نادر عنایت

 کارشناس استراتژی و مشاور مدیریت

بخش سوم 

درادامه مباحث گذشته  میخواهیم به دلایل ورشکستگی کسب کارها درعرصه تجارت بپردازیم.

دردنیای تجارت کنونی، فقدان سرمایه کافی میتواند علت اصلی تمام ورشکستگیها باشد.برآورد هزینه و مدیریت صحیح کسب و کار ودر سطح خوبی نگه داشتن فروش موجب میشود تا موفقیت را به آغوش بکشید. ولی زمانی که سرمایه کافی در اختیار ندارید و یا رفته رفته با کاهش سرمایه مواجه هستید ، شروع یک حرکت نزولی برای ورشکستگی است .

مساله دیگری که باید بدان توجه داشت ، مدراقبت از نرخ سوخته است. این نرخ نشان دهنده این مساله است که در دوره های مختلف ، چه مقدار از نقدینگی شرکت به هدر رفته و سوخت شده است. عدم برنامه ریزی صحیح در واقع علت اصلی ناکارآمد بودن سازمان و در نهایت ورشکستگی است.

باید یک برنامه کاری منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالی ، بازاریابی، رشد ، رقابت و دیگر موارد خاص در نظر بگیرید. برنامه ای که تمامی جوانب کسب و کارتان را لحاظ نماید.هم چنین عقاید و نظرات شما زمانی کارساز خواهد بود که با برنامه ریزی صحیح جلو بروید در غیر اینصورت راهی جز شکست پیش روی شما نیست.

مساله دیگر که برای جلوگیری از ورشکستگی بسیار اهمیت دارد در نظر گرفتن رقباست. متاسفانه مدیران ما ، کسب و کار خود را مشابه و همانند دیگران انجام میدهند و به دنبال روشهای ابداعی نمیروند. این مدیران باید اطمینان حاصل کنند که در کارشان برنامه و استراتژی منحصر به فرد و متفامتی نسبت به دیگران دارند.

از دیگر مسایلی که موجب رکود و ورشکستگی میشود عدم آگاهی شرکتها و فروشکاه ها، از فعالیتهای علمی و دیدگاه مشتریان نسبت به کسب و کار و خدمات و محصولات شرکت است. در اینجاست که ضرورت دارد استراتژی بازار یابی خودرا توسعه دهند تا دریابند که چه کسانی وبه چه علتی مشتریان شما هستند. باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی بازار یابی شان ، مشتریان بیشتری را به سویشان جذب میکند وبه این ترتیب خودرا از دیگر رقبا متمایز کنند.

واما انعطاف پذیری : مدیران کسب و کارهای خصوصی ، به درستی میدانند که یک رقیب بزرگتر با میزان نقدینگی بالاتر و تعداد کارمندان بیشتر ، میتواند رقیبی سر سخت و جدی باشد.پس کسب و کار خود را به گوته ای برنامه ریزی میکنند تا بتوانند با رقبای بزرگ رقابت کنند.

معظلی که در کسب و کارها دیده میشود این است که پس از گذران از سال اول ، به تدریج فعالیتهای بازاریابی و آنالیز بازار و رقبا کاهش می یابد و رفته رفته ، سودآوری کاهش یافته و به دوران افول خود نزدیک و نزدیکتر میشوند.

مطمئن باشید که وضعیت اقتصادی و تجاری کشور ما ، نه به خاطر تحریمها ، بلکه به دلیل سنتی عمل کردن مدیران شرکتهای ماست.

هنوز مدیران ما به این باور نرسیده اند که باید در کسب و کارشان از استراتژی های نوین استفاده کنند و به حداقل ها بسنده میکنند. دغدغه آنها اینست که بتوانند اندک مشتری در شهر یا استان و یا نهایتا کشور داشته باشند. تنها اندک شرکتهایی هستند که توانسته اند سهمی از بازار در کشور و یا خارج از کشور داشته باشند وبسیاری از شرکتهای ما حتی توانایی رقابت دز استان خود را نیز ندارند و علت آن همان عدم استفاده از استراتژی های نوین در کسب و کار است.

ایران به عنوان ثروتمندترین کشور دنیا چه از لحاظ سرمایه مادی و چه از لحاظ منابع انسانی متفکر ، برترین موقعیت را در دنیا داراست .

کشور من مهد اندیشه های خلاق ، فکرهای ناب و ثروتهای خدادادی است. کافی است بپذیریم که باید از مرحله تجارت سنتی به سوی تجارت مدرن گام برداریم. کافی است بپذیریم ما چنان سرمایه ها و ثروتهایی داریم که تحریم ها کوچکترین تاثیر را روی ما دارند. شاید ۲۰ درصد از مشکلات صنایع ما مربوط به تحریمهاست . باور کنید ۸۰ درصد آن مربوط به نوع مدیریت صنایع ماست چرا که صاحبان سرمایه در کشور ما ، خود نیز مدیریت کسب و کارشان را بر عهده گرفته اند و به صوزت سنتی آن را اداره میکنند.

باید بپذیریم که علم مدیریت است که کسب و کارها را هدایت و رهبری میکند  . باید بپذیرم که کار را به کاردان بسپاریم . ما توانایی  ابر قدرت اقتصادی شدن در جهان را داریم ، بیشترین منابع ، بیشترین ذخایر و بیشترین نخبگان را در اختیار داریم.

کسب و کارمان را با وجود تمامی مشکلات داخلی و خارجی میتوانیم با اندیشه ای درست ، هدایت کنیم.

ما همیشه نشان داده ایم که برای حل مشکلات یا راهی پیدا میکنیم و یا راهی خواهیم ساخت. مطمئن باشید حتی بزرگترین عامل ورشکستگی که کمبود نقدینگی است را میتوان از راه های دیگری تامین کرد. نباید شرکتهای ما به دنبال کپی برداری از روشهای تجاری یکدیگر باشند. باید ایده خلق کرد و راه های تازه ای را امتحان کرد.

بدون ریسک ، کاری جز در جا زدن از پیش نخواهیم برد .

امیدوارم با اعتماد به هم و همکاری متقابلمان ، ایرانی قدرتمند و مملو از سرمایه بسازیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.