پیشنهاد رئیس اتاق ایران به وزیر افتصاد: شورای گفتگو به واگذاری تصدی‌گری های دولت به بخش خصوصی ورود کند

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

نظرات شما

×

Comments are closed.