پوشش بیمه‌ای تمام شاغلانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند

خبرگزاری ایلنا نوشت: احمدرضا خزاعی (مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی) گفت: در حال حاضر بخش مهمی از نیروی کار متخصص و فنی ایرانی در آن سوی مرزها در قالب پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و … مشغول به کار هستند که خود و خانواده‌های بسیاری از آنان تمایل به بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های کوتاه مدت و بلندمدت تأمین اجتماعی از جمله مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، خدمات درمانی، غرامت‌های ایام بیماری و بارداری و غیره دارند.

او افزود: در این راستا با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و صدور بخشنامه اجرایی آن از سوی اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی، این امکان برای تمام شاغلان به طور مشخص نیروهای فنی و مهندسی که از سوی شرکت‌ها و موسسات جهت کار به سایر کشورها اعزام می‌گردند، فراهم شده است تا نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده و از مزایای مربوطه برخوردار شوند.

به گفته مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی یکی از رویکردها و اقدامات قابل توجه دولت ها در توسعه اشتغال، ایجاد فرصت برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه نیروهای فنی و مهندسی جهت فعالیت و اشتغال در بازارهای کار دیگر کشورها است.

خزاعی گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور می‌توانند از طریق کارفرمای خود پیش از اعزام گواهینامه شغلی را دریافت کنند و از امتیازات معافیت از عوارض خروج و مالیات بهره‌مند شوند.

مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه بیمه این قبیل از کارگران و شاغلان شرکت‌ها عنوان داشت: چنانچه شرکت‌های اعزام کننده دارای کد کارگاهی و سوابق قبلی نزد شعب باشند، کارفرما مکلف است؛ نسبت به ارائه لیست این قبیل از شاغلان اعزامی به خارج از کشور برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی از طریق دفتر مرکزی عمل کنند.

او افزود: در ارتباط با شرکت‌هایی که در خارج از مرزهای ایران اقدام به ثبت شرکت کرده و از نیروی کار ایرانی برای انجام فعالیت بهره می‌گیرند، در صورتی که فاقد دفتر نمایندگی در داخل کشور باشند، می‌توانند با ایجاد دفتر نمایندگی و اخذ کد کارگاهی، لیست و حق بیمه مربوطه را در دورۀ فعالیت آنان در خارج از کشور به واحدهای اجرائی سازمان ارسال و حق بیمه را پرداخت کنند. در غیر این صورت می‌توانند نیروی کار ایرانی خود را به منظور برخورداری از پوشش تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور که ماهیتی اختیاری دارد به شعب این سازمان معرفی کنند.

او خاطرنشان کرد: تمهیدات خاصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تعمیم پوشش و تسهیل امور بیمه‌ای نیروی کار اعزامی به خارج از کشور علاوه بر ارائه کلیه تعهدات قانونی همانند سایر بیمه‌شدگان اجباری داخل کشور پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به رسیدگی به حوادث حین کار نیروی کار ایرانی اشاره کرد که تاکنون کارفرمایان در این گونه موارد با مشکلات عدیده‌ای در مورد گزارش حادثه و تائید مستندات در کشور میزبان روبرو بوده‌اند. خوشبختانه موضوعات مربوطه در بخشنامه مذکور پیش بینی شده و با دقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به این نکته که گسترش و تعمیم پوشش بیمه به این گروه از جامعه که خانواده‌های بسیاری از آنان در کشور حضور دارند از جمله اقدامات بارز و راهبردی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود، اظهار داشت: نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور به ویژه نیروهای متخصص فنی و مهندسی می‌توانند با مراجعه به سایت این اداره کل به نشانی mss.tamin.ir از آخرین اخبار و مقررات مرتبط با حقوق تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور اطلاعات لازم را کسب کنند.

نظرات شما

×

Comments are closed.