پروانه تاسيس ‏‎12‎‏ شهرک‌ کشاورزي در کشور صادر شد

عضو هيئت مديره شرکت شهرک‌هاي کشاورزي کشور گفت:

در پي اجرايي شدن شهرک‌هاي کشاورزي در نقاط مختلف کشور اکنون ‏‎12‎‏ پروانه تاسيس شهرک‌هاي کشاورزي در کشور صادر شده است.‏
عليرضا اورنگي در گفت‌و‌گو با تسنيم با بيان اينکه شهرک‌هاي کشاورزي نقش مهم و تاثيرگذاري در توسعه و سالم‌سازي محصولات کشاورزي دارد، اظهار داشت: حرکت به سمت شهرک‌ها و مجتمع‌هاي گلخانه‌اي براي استفاده حداقلي از انرژي و استفاده حداکثري از منابع، اتخاذ رويکردهاي صادراتي و افزايش ارزش افزوده است.‏
وي، با اشاره به ضرورت توسعه گلخانه‌ها افزود: با توجه به کمبود آب در کشور ايجاد گلخانه‌ها و شهرک‌هاي کشاورزي يکي از راه‌هاي حل اين مشکل است.‏
مشاور وزير جهاد کشاورزي با بيان اين‌که شهرک‌هاي کشاورزي نقش مهم و تاثيرگذاري در ابعاد گوناگون کشاورزي دارد، تاکيد کرد: همان‌طور که به فکر توليد هستيم بايد به فکر صادرات نيز باشيم که يکي از مهم‌ترين محورهاي ايجاد شهرک‌هاي کشاورزي اين موضوع است.‏
اورنگي با بيان اينکه ايجاد شهرک‌هاي کشاورزي سبب تحول اساسي در افزايش محصولات، کاهش مصرف آب، توسعه اشتغال و سالم‌سازي محصول مي‌شود افزود: اکنون 12 پروانه تاسيس شهرک کشاورزي در 8 استان کشور صادر است که اجراي اين شهرک‌هاي زنجيره کامل توليد در بردارد.‏
وي با بيان اينکه شهرک‌هاي کشاورزي در 3 بخش کشاورزي، شيلات و دامداري راه اندازي مي‌شوند، گفت: دولت بستر سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي را در شهرک‌هاي کشاورزي را فراهم، و سرمايه‌گذار کار خود را در آن بستر آغاز مي‌کند.‏
عضوهيئت مديره شرکت شهرک‌هاي کشاورزي کشور با بيان اين‌که شهرک‌هاي شيلاتي در قالب شهرک‌هاي کشاورزي ايجاد مي‌شود، گفت: در مکاني که شهرک کشاورزي احداث مي‌شود تمام مراحل  زنجير توليد بايد سرمايه‌گذار انجام دهد که شهرک شيلاتي نيز در قالب شهرک‌هاي کشاورزي ايجاد مي‌شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.