پتروشيمي 20 ميليون تن زير ظرفيت توليد مي‌کند

گروه توليد: ميزان توليد محصولات پتروشيمي در حال حاضر 20 ميليون تن زير ظرفيت است

و براي رسيدن به ظرفيت 60 ميليون تن به 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است‎.‎
ظرفيت توليد در صنعت پتروشيمي طي يک دهه گذشته از رشد چشمگيري برخوردار شده و از 18.2 ميليون تن به 60 ميليون تن رسيده است و طبق برنامه‌ريزهاي صورت گرفته به 150 ميليون تن در سال 1404 مي رسد‎.‎
رشد و توسعه صنعت پتروشيمي در کشور از زمان برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت اما توسعه اساسي در زمان برنامه هاي دوم و سوم انجام شد و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه شاهد جهش بزرگ در صنعت پتروشيمي بوده ايم‎.‎
بر اساس اين گزارش ظرفيت توليد در صنعت پتروشيمي در سال 2005 (سالهاي 1382-1383)18.2 ميليون تن در سال بوده که با رشد 229 درصدي به 60 ميليون تن در سال 2013 ميلادي رسيده و آنطور که اعلام شده در سال 2014 نيز اين ظرفيت ثابت بوده است‎.‎
بر اين اساس ميزان توليد محصولات پتروشيمي در حال حاضر 20 ميليون تن زير ظرفيت است و براي رسيدن به ظرفيت 60 ميليون تن به 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است‎.‎
از سوي ديگر طبق برنامه ها و پروژه‌هاي تعريف شده تا سال 1404 به ظرفيت توليد 150 ميليون تن مي‌رسيم که حدود 60 ميليون تن از محل پروژه‌هاي نيمه تمام برنامه هاي چهارم و پنجم پوشش داده مي‌شود‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.