پاسخ هدايت به اظهارات اخير شافعي: سند دارم اما از پاسخ مبسوط خودداري مي‌کنم

رييس هيات عامل اسبق سازمان گسترش، نوسازي صنايع ايران (ايدرو) درباره حاشيه‌هايي که در مراسم توديع شافعي، رييس هيات عامل سابق اين سازمان در برخي از جرائد منعکس شده، توضيحاتي ارائه کرده است‎.‎

سيد مجيد هدايت، رييس هيات عامل اسبق سازمان گسترش، نوسازي صنايع ايران گفت: با توجه به مطالب منتشر شده در خصوص عملکرد دوره‌هاي قبل و خصوصا دوره قبل از مديريت آقاي شافعي و در دوران مسئوليت 30 ماهه خود مواردي را جهت تنوير افکار عمومي، مديران ، صنعتگران و محققان کشور به شرح زير عنوان مي‌شود‎:‎
‎ 1- ‎کليه مجامع شرکت‌هاي در اختيار مديريتي ايدرو ، در زمان مقرر در دوره مسئوليت اينجانب به موقع برگزار و مجمع تلفيقي و حتي مجامع طرح هاي عمراني سازمان نيز بموقع برگزار شده است‎.‎
‎2- ‎مشکلات ناشي از واگذاري شرکت ها و خصوصي سازي در کل کشور و از جمله سازمان گسترش وجود داشته و اگر مبنا محدوده قانوني و قوانين کشور و اساسنامه سازمان باشد بايد اشاره شود چه کاستي وجود داشته که براي آن اقداماتي صورت نگرفته بود‎.‎‏ اعضاي هيات عامل و رييس هيات آن دوره، از تمامي امکانات و فرصت‌ها براي حفظ صرفه و اصلاح ايدرو و کشور استفاده کرده و در خصوص اخذ مصوبه دولت براي توقف واگذاري پنج شرکت ابزاري سازمان مثل سازمان مديريت صنعتي، شرکت مگفا و مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران و تغيير گروه ايران خودرو و سايپا از گروه 1 به گروه 2 و حفظ حداقل 20 درصد سهام اين شرکت ها اقدام کردند و نهايتا همانطور که مشخص است مرحله اداره شرکت‌هاي دولتي در دوران گذار از دولتي به خصوصي شدن، تب و تاب و مشکلات خاص خود را در ايران و ديگر کشورها داشته و در همان زمان نيز بيشترين توجه در خصوص توقف برخي از خصوصي‌سازي‌ها و ارائه ليست‌هاي جديد و تلاش در تصويب آن در محافل قانوني صورت گرفته است‎.‎
‎3- ‎در خصوص واگذاري شرکت هاي مديريت طرح هاي صنعتي و کشتي سازي خليج فارس اعلام مي‌شود که با واگذاري دو شرکت مذکور موافق نبوده ( گرچه در حد توافق اوليه در سطح بالاتر از سازمان گسترش توافقاتي شده بوده است) وليکن با مديريت به موقع و اطلاع رساني و ذکر تبعات مشکلات اداره بعدي اين مجموعه هاي بزرگ، موفق به توقف تصميم‌هاي اوليه شديم.‏‎ ‎
به دليل شرايط ويژه و ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتي و استفاده از تمامي فرصت‌ها براي مباحث اصلي و افزايش توليد و بهره وري از درج پاسخ مبسوط با وجود داشتن ادله و مدارک قانوني درخصوص مباحث مطرح شده خودداري مي‌کنم‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.