يارانه چهل و ششم در حساب سرپرستان

رئيس سازمان هدفمند سازي يارانه ها، گفت: چهل و ششمين مرحله يارانه نقدي مربوط به آذر ماه به مبلغ 45500 تومان براي هر فرد شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.‏
اکبر ايزدي، در اطلاعيه اي اعلام کرد: ساعت 24 شب پنجشنبه چهل و ششمين مرحله يارانه نقدي خانوارها در حساب سرپرست خانوارها واريز و قابل برداشت شد.‏
يادآور مي شود، دولت در لايحه بودجه سال 94 نيز پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني هر نفر از خانوارها را پيش بيني کرده است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.