وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی ارزشمند است

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

 خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: حجتالاسلام ناصر فروهی، استادیار دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز، اظهار کرد: وقف می‌تواند در توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، اقتصاد بدون نفت، ایجاد عدالت اجتماعی و تعدیل مشکلات اقتصادی تأثیرگذار باشد.

وی، افزود: یکی از مهم‌ترین تمهیدات دین اسلام در راستای دوراندیشی و تأمین آینده مسلمین و فرزندان آنها، پایه‌ریزی سنت حسنه وقف است.

وی با اشاره به جایگاه رفیع سنت حسنه وقف در اسلام بیان کرد: بدون تردید سنت حسنه وقف در اسلام از جایگاه بلند و رفیعی برخوردار است و یکی از گرانبهاترین و ارزشمندترین سنت‌های اسلامی و نمونه اعلای باقیات صالحات بوده و ماندگارترین معامله در طول حیات انسانی است که در آن واقف دسترنج عمرش را در این بانک الهی ذخیره می‌کند تا در عرصه قیامت از ثواب آن بهره‌مند شود.

حجت‌‌الاسلام فروهی ادامه داد: وقف چشمه جوشان الهی است که در هر زمانی افراد جامعه از آن سیراب می‌شوند.

وی افزود: در میان انواع انفاق، وقف کردن از بهترین انفاق‌هاست چون اکثر امتیازات و فوایدی که در انواع دیگر انفاق است در وقف موجود است.

این استاد دانشگاه از مهم‌ترین آسیب‌های وقف گفت و یادآور شد: عدم بیان احکام و بیگانه بودن مردم با احکام وقف، عدم اجرای دقیق نیات واقفان و سهل‌انگاری برخی متولیان از مهمترین آسیب‌های وقف قلمداد می‌شوند.
حجت‌الاسلام فروهی ادامه داد: وقف سنتی اسلامی و به معنای هدیه ابدی برای خدمت عمومی است و نگه‌داشتن وقف و منفعت آن جهت خیر و نیکی مورد رضای خداست.

وی ادامه داد: عملکرد اوقاف و اهمیت دادن مردم به مسائل شرعی وقف در احیا و حفظ مواریث وقف مؤثر است.

این استاد دانشگاه ارزشمندترین وقف را وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ قرآن دانست و افزود: باید اثرات و برکات توجه به قرآن در جامعه محسوس شود و اگر مردم آن را در زندگی حس کنند به طور قطع نسبت به آن اهتمام خواهند داشت.

حجت‌الاسلام فروهی با اشاره به امتیازات ترویج فرهنگ وقف تاکید کرد: گسترش و ترویج فرهنگ وقف در جامعه می‌تواند زمینه را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.