ورود و خروج وجه نقد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

در روز یک‌شنبه ۲۰  خردادماه، خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه پیشی گرفت. در این روز ورودی سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۹،۰۰۳ میلیارد ریال و خروج سرمایه ۱۰،۴۱۷ میلیارد ریال بوده و خالص خروج سرمایه نیز به ۱،۴۱۴ میلیارد ریال بالغ گردید. ورود سرمایه در این روز نسبت به همین روز در سال گذشته ۸۲ درصد و خروج سرمایه نیز ۵۴ درصد افزایش داشته است. بیشترین سهم از ورود سرمایه را صندوق‌های با درآمد ثابت ۸،۹۴۰ میلیارد ریال به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین خروجی سرمایه نیز مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت با مبلغ ۱۰،۳۰۷ میلیارد ریال بود. در این روز بعد از صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‎‌های سهامی و مختلط فاقد جریان نقد بوده‌اند. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاریwww.rasamfunds.com)

ورود و خروج نقدینگی
(میلیارد ریال)
بادرآمد ثابت سهامی مختلط کل تغییرات نسبت به همین روز در سال گذشته
ورود ۸۹۴۰ ۰ ۰ ۹۰۰۳ %۸۲
خروج ۱۰۳۰۷ ۰ ۰ ۱۰۴۱۷ %۵۴
تفاضل -۱۳۶۷ ۰ ۰ -۱۴۱۴ -%۲۲

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.