ورود و خروج وجه نقد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

در روز ‌یکشنبه ۸ مهرماه خالص جریان نقد کل صندوق‌ها مثبت شده است. خالص ورود سرمایه به صندوق‌ها ۲۹۲ میلیارد ریال بوده است. ورود سرمایه در این روز ۵,۹۳۸ میلیارد ریال و خروج آن ۵,۶۴۶ میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این آمار را صندوق‌های با درآمد ثابت با خالص ورود ۵۳ میلیارد ریال سرمایه داشتند. میزان ورودی سرمایه به صندوق‌های با درآمد ثابت رقم ۵,۶۱۳ میلیارد ریال و میزان خروج آن ۵,۵۶۰ میلیارد ریال بوده است. نکته جالب توجه دیگر در این تاریخ مثبت بودن خالص ورود سرمایه به صندوق‌های سهامی است. ورود سرمایه به این صندوق‌ها ۲۳۲ میلیارد ریال و خروج سرمایه ۱۵ میلیارد ریال بوده است. بنابراین به طور خالص ۲۱۷ میلیارد ریال به این صندوق‌ها وارد شده است. مثبت بودن خالص ورود سرمایه به صندوق‌های سهامی از اواخر خرداد‌ماه سال جاری شروع شده است که دلیل آن رشد سریع شاخص‌های بورس و فرابورس می‌باشد. در این روز صندوق‌های مختلط فاقد جریان نقد خالص بوده‌اند و مبلغ ورود و خروج سرمایه هر کدام ۲۴ میلیارد ریال می‌باشد. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاریwww.rasamfunds.com)

ورود و خروج نقدینگی
(میلیارد ریال)
بادرآمد ثابت سهامی مختلط کل تغییرات نسبت به همین روز در سال گذشته
ورود ۵,۶۱۳ ۲۳۲ ۲۴ ۵,۹۳۸ -%۳۷
خروج ۵,۵۶۰ ۱۵ ۲۴ ۵,۶۴۶
تفاضل ۵۳ ۲۱۷ ۰ ۲۹۲ -%۹۲

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.