ورود و خروج وجه نقد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در روز ‌پنج‌شنبه ۵ مهرماه، خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه پیشی گرفت. در این روز ورودی سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۲,۰۷۰ میلیارد ریال و خروج سرمایه ۴,۴۶۴ میلیارد ریال بوده و خالص خروج سرمایه نیز به ۲,۳۹۴ میلیارد ریال بالغ گردید. ورود سرمایه در این روز نسبت به همین روز در سال گذشته ۸۴ درصد کاهش و خروج سرمایه نیز ۹ درصد رشد داشته است. خالص خروج سرمایه‌ نیز ۱۲۶ درصد کمتر شده است. در روز پنج‌شنبه ۵ مهرماه، بیشترین سهم از ورود سرمایه را صندوق‌های با درآمد ثابت با ۱,۹۴۳ میلیارد ریال، به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین خروجی سرمایه نیز مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت با مبلغ ۴,۴۵۹ میلیارد ریال بود. بنابراین به طور خالص ۲,۵۱۶ میلیارد ریال سرمایه از آن‌ها خارج شده است. بعد از صندوق­های با درآمد ثابت صندوق­های سهامی ۹۹ میلیارد ریال و مختلط ۲۴ میلیارد ریال ورود سرمایه به طور خالص داشته‌اند. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاریwww.rasamfunds.com).

ورود و خروج نقدینگی
(میلیارد ریال)
بادرآمد ثابت سهامی مختلط کل تغییرات نسبت به همین روز در سال گذشته
ورود ۱,۹۴۳ ۱۰۲ ۲۶ ۲,۰۷۰ -۸۴%
خروج ۴,۴۵۹ ۳ ۲ ۴,۴۶۴ ۹%
تفاضل -۲,۵۱۶ ۹۹ ۲۴ -۲,۳۹۴ -۱۲۶%

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.