ورود و خروج وجه نقد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در روز ‌شنبه ۲ تیرماه، خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه بیشتر بوده است. در این روز ورودی سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۴،۶۵۰ میلیارد ریال و خروج سرمایه ۹،۸۹۷ میلیارد ریال بوده و خالص خروج سرمایه نیز به ۵،۲۴۷ میلیارد ریال بالغ گردید. ورود سرمایه در این روز نسبت به همین روز در سال گذشته ۴۲۲ درصد و خروج سرمایه نیز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بیشترین سهم از ورود سرمایه را صندوق‌های با درآمد ثابت ۴,۵۶۵ میلیارد ریال به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین خروجی سرمایه نیز مربوط به همین صندوق‌ها، با مبلغ ۹,۸۸۰ میلیارد ریال بود. در این روز صندوق‌های سهامی رکورد خوبی را در ورود سرمایه داشته‌اند به طوری که ۵۰ میلیارد ریال به این صندوق‌ها وارد شده است. خروج سرمایه از این صندوق‌ها نیز ۴ میلیارد ریال بوده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری www.rasamfunds.com)

ورود و خروج نقدینگی با درآمد ثابت سهامی مختلط کل تغییرات نسبت به همین روز در سال گذشته
ورود ۴,۵۶۵ ۵۰ ۳ ۴,۶۵۰ %۴۲۲
خروج ۹,۸۸۰ ۴ ۱۳ ۹,۸۹۷ %۱۰۰
تفاضل -۵,۳۱۵ ۴۶ -۱۰ -۵,۲۴۷ -%۶۹۰

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.