واکنش بازار جهانی به غیبت نفت ایران

دکتر رضا پدیدار کارشناس ارشد حوزه انرژی در نشست اخیر کارگروه بررسی راه‌کارهای مقابله با تحریم گروه همدلان که با همت دکتر حسن عابد جعفری (وزیر بازرگانی دولت مهندس میرحسین موسوی) به طور خودجوش و غیردولتی شکل گرفته است، به تشریح آثار غیبت طولانی ایران از بازار نفت خام در جهان پرداخته است. دکتر پدیدار عقیده دارد بازار جهانی نمی‌تواند در دراز مدت این غیبت را تحمل کند و در مدت طولانی حذف ایران از بازار نفت باعث رشد سرسام آور قیمت نفت خام خواهد شد. توضیحات پدیدار را ببینید و بشنوید:

نظرات شما

×

Comments are closed.