واردات قند و شکر افزايش و ميوه و سبزيجات کاهش يافت

گروه بازار: ميزان واردات سبزيجات،

ميوه‌ها و ساير اجزاء نباتات با 13 درصد کاهش به 30 ميليون و 12 هزار و 590 دلار، نوشابه‌ها، آبگونه‌هاي الکلي و سرکه با 124 درصد کاهش از يک ميليون و 567 هزار و 243 دلار در مدت مشابه سال گذشته به 697 هزار 986 دلار رسيد.‏
طي 8 ماه گذشته واردات توتون و تنباکو با 4 درصد رشد و واردات نوشابه‌ها و آبگونه‌هاي الکلي 124 درصد کاهش يافت.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از گمرک ايران در بخش واردات محصولات صنايع غذايي – نوشابه ها- آبگونه‌هاي الکي و سرکه ها- توتون و تنباکو و بدل ساخته آن‌ها ميزان واردات برخي از اقلام نظير فراورده‌هاي گوشت – ماهي – قشرداران – صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات با رشد همراه بوده و به 161 هزار و 555 دلار رسيده است.‏
همچنين واردات قند و شکر و شيريني با 23 درصد رشد به لحاظ ارزشي به 481 ميليون و 824 هزار و 957 دلار، واردات کاکائو و فرآورده‌هاي آن با 5 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 60 ميليون و 544 هزار و 348 دلار، واردات فرآورده‌هاي غلات، آرد، نشاسته، فکول يا شير و نان‌هاي شيريني با کاهش 277 درصدي به يک ميليون و 172 هزار و 330 دلار و واردات فرآورده‌هاي خوراکي گوناگون با 34 درصد کاهش به 82 ميليون و 82 هزار و 388 دلار رسيده است.‏
همچنين ميزان واردات سبزيجات، ميوه‌ها و ساير اجزاء نباتات با 13 درصد کاهش به 30 ميليون و 12 هزار و 590 دلار، نوشابه‌ها، آبگونه‌هاي الکلي و سرکه با 124 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از يک ميليون و 567 هزار و 243 به 697 هزار 986 دلار، آخال و تفاله صنايع خوراک سازي و خوراکيهاي ماده براي حيوانات با 9 درصد افزايش به يک ميليارد و 81 ميليون و 26 هزار و 8895 دلار و واردات توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکو ساخته شده با 4 درصد افزايش به 165 ميليون و 452 هزار و 948 دلار رسيده است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.