«هنر درمانی خلاق» منتشر شد

تازه ترین اثر از انتشارات قطره، کتاب« هنر درمانی خلاق» منتشر شد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ این کتاب اثری از دیوید ادواردز و ترجمه سعید دهنوری،مریم محبی و الهه احدنژاد تبریزی با ویرایش دکتر علی زاده محمدی است.

هنر درمانی شامل  هفت فصل است که پله پله در هر فصل درباره مضوع مرود بحث پیش می رود. ابتدا در فصل اول هنردرمانی را توضیح می دهد. اینکه هنردرمانی چه اهدافی دارد و اصلا چه چیز هنر درمانی است و یا چه چیزی شامل هنردرمانی نمی شود. بعد از فصل اول، به تاریخچه هنردرمانی می پردازد. به نظر می رسد این فصل یکی از مهمترین فصل های این کتاب باشد چرا که خواننده را با یک سری از مکتب ها و تاریخچه آنها آشنا می کند و همین امر باعث می شود تا خواننده دید نسبی خوبی از موضوع می دهد. در فصل سوم به ظهور هنر درمانی به عنوان یک شغل رد انگلستان می پردازد. در فصل چهارم به چهارچوب های ارجاعی: روان کاوی هنر و هنر درمانی پرداخته می شود. در این فصل از نگرانی های پیرامون اثر روان کاوی در هنر درمانی نوشته شده تا نماد های فرویدی که یکی از مفصل ترین فصل های این کتاب است. فصل پنجم که آموزش: از مبتدی تا حرفه ای نام دارد باز هم سرک به انگلستان می کشد و از تاریخچه آموزش هنر درمانی در انگلستان مباحث را شروع می کند و در فصل بعد به مسایل حرفه ای می پردازد.در فصل آخر  چشم انداز بین المللی را هدف قرار می دهد و با انجام ملی هنردرمانی در استرالیا بحث خاتمه پیدا می کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.