صنعت و معدن

کامران کرمی- کارشناس صنعت آسانسور-استفاده از آسانسور در زندگی شهری امروز گاه اجتناب ناپذیر است و با فراگیر شدن آن شاهد حوادث ...
عملیات استخراج دومین ذخیره معدنی سرب و روی جهان آغاز شد گروه تولید-عملیات استخراج دومین ذخیره معدنی سرب و روی جهان و ...
اتفاقات قابل تامل در آخرین طرح آمارگیری از معادن کشور ثبت شد گروه تولید-ارزش سرمایه گذاری در معادن در حال بهره برداری ...
در مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش مطرح شد مهدی زاهدی-مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: اقتصاد کشور چاره ای جز برونگرایی ...
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به سهم ۹۶ درصدی بخش خصوصی در معادن و بنگاه های کوچک و متوسط از تقویت ...
ساخت هواپیمای ۱۵۰نفره در داخل شدنی نیست یک فعال صنفی صنایع هوافضا گفت: اگر در سال های گذشته به جای مطرح کردن ...
بررسی وضعیت رشد اقتصاد درنیمه اول دهه ۹۰ گروه تولید-بررسی میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ...
حال صنعت نساجی خوب نیست معاون وزیر صنعت درخصوص نوسازی تجهیزات صنعت نساجی گفت: قرار نیست ما در تمام حوزه ها ورود ...
ترجمه: دکتر رضا نقی زاده* بخش دوم- این گزارش برگردان گزارش شرکت IBM تحت عنوان "صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵: صنعتی بدون ...
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ایدرو در ۵۰ سال دوم عمرخود به دنبال تغییر ماموریتهاست گروه تولید-رئیس هیات ...
جهان اقتصاد وضعیت گذشته، حال وآینده بخش معدن رابررسی می کند اکبر صداقت-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن-سرنوشت پرفراز و نشیب بخش ...
رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران: رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: تولید ما سالهاست در چنبره دیکتاتوری بانکهای ...