عمران

علی حیدری- در سطح جهانی نسل جدید مشاورین املاک آنلاین وارد عمل شده اند که با استفاده از تکنولوژی، کاهش هزینه و ...
خبرآنلاین نوشت: بودجه عمرانی یا اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‎ای یکی از مهمترین بخش های بودجه‌های سنواتی است. براساس تعاریف بودجه، منظور ...
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:  گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد سریع شهرنشینی بیش از ۶ دهه متوالی در ایران ...
نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان: گروه امورزیربنایی-نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به رشد چهار درصدی تقاضا ...
خبرگزاری آنا نوشت: رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: متأسفانه رقابت ناسالم بین دو گروه مصالح ساختمانی سیمان و گچ، باعث دامپینگ داخلی ...
گروه امورزیربنایی-در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺪوده‌ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی هدف بازآفرینی، ﻃﻲ ﺳال‌های ﻣﺘﻤﺎدی، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده‌ای از راه‌ﺣل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ...
رئیس هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه با بنیاد مستضعفان برای ادامه ساخت ترمینال سلام به توافق رسیدیم، گفت: ...
خبرگزاری آنا نوشت: اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی با ارزیابی از وضعیت ساختمان در ۶ ماهه دوم سال جاری گفت: بسیاری ...
معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که فرآیند جاری ارائه خدمات مهندسی مطلوب نیست، ...
میانگین اجاره بها ۲۰ درصد افزایش یافته است رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه بیش از ۳۲ درصد جمعیت ...
در نشست پژوهشی معماری، شهر و توسعه پایدار مطرح شد مهدی زاهدی-نشست پژوهشی معماری، شهر و توسعه پایدار با هدف بررسی موانع ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: محمدسعید ایزدی، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای مهار ...