عمران

ارائه پیشنهاد تشکیل کمسیون ترویج مقررات ملی ساختمان یک عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مقررات ملی ...
طرح مسکن اجتماعی تامین ۱۰۰هزار واحد برای کم درآمدها معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفه اصلی دولت در ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: امیر بهمنی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شورای شهر بعدی نباید در شیوه های نادرست تامین مالی با ...
ریل‌گذاری راه‌آهن همدان–سنندج هم آغاز شد گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رسیدن به مراحل پایانی کار در پروژه‌های ...
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: آخوندی: آقای چمران! خیلی دیر آمدید گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اتوبان ...
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از سخنان یکجانبه شهردار تهران در حوزه نوسازی و بهسازی شهر تهران بیان کرد: اقدامات ...
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست‌های سوداگرانه ...
متخصصان و افراد صاحبنظر در حوزه حمل و نقل شهری مطرح کردند: با گذشت بیش از سه سال از افتتاح پل طبقاتی ...
وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که طبق نتایج به دست آمده هیچ یک از اقدامات صورت گرفته طی ۳۰ ...
دغدغه انتخاباتی شهرداری برای حاشیه‌نشین‌ها مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: طی سالهای اخیر جبهه گیری شهرداریهای تهران و مشهد باعث ...
خبرانلاین نوشت: سرانجام پس از گذشت حدود چهار سال از آغاز به‌کار دولت روحانی و قول‌هایی که وزیر راه و شهرسازی برای ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: حامد مظاهریان در مورد افزایش سقف وام مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی از یک سال قبل به شورای ...