عمران

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام آغاز مطالعات گسترده خطرات طبیعی در ...
عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ...
تشریح مهمترین اهداف احداث شهرهای جدید معاون وزیر راه و شهرسازی اسکان، اشتغال و کاهش بار جمعیتی و فعالیتی کلان‌شهرها را مهمترین ...
درمراسم گرامیداشت روزراهدار اعلام شد مهدی زاهدی-داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جابجایی کارکنان و بودجه در ادارات ...
آخوندی دوباره بر منافات طرح مسکن مهر با منافع ملی تاکید کرد (بیشتر…)
در حاشیه روز دوم نمایشگاه راهسازی، راهداری و حمل‌ونقل مطرح شد گروه امورزیربنایی-حاشیه های دومین روز نمایشگاه راهسازی، راهداری و حمل‌ونقل هم ...
توقف رشد قدی "پروژه هرمزان" موضوع پروژه هرمزان که گفته می‌شود مغایر طرح‌های مصوب بوده در جلسه شورای عالی شهرسازی مطرح شد ...
با هدف تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد طرح "مسکن اجتماعی" با هدف تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به هیات دولت ارسال ...
توصیه های آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساخت مهدی زاهدی-وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ...
گزارش کمیسیون عمران از حادثه ریلی سمنان در جلسه علنی مجلس گروه امورزیربنایی-گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازحادثه ریلی سمنان که ...
سهم ناچیز تحقیقات در میان اعتبارات وزارت راه معاون تحقیق و فناوری مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید، در سال ۱۳۹۵ ...
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد گروه امورزیربنایی-رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی ...