اشتغال

گروه توسعه  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیاز به بازتعریف تفکر تأمین اجتماعی داریم، گفت: هنوز تأمین اجتماعی ...
 گروه توسعه روسای کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی سراسر کشور حمایت قاطع خود را از ریاست جمهوری دکتر حسن ...
گروه توسعه مقامات شرکت کننده در اجلاس وزرای اتحادیه بین المللی تعاونی های آسیا و اقیانوسیه که معاون وزیر تعاون، کار و ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندک ارتقای بهره وری در آن، از مشخصه ...
گروه توسعه به دنبال تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز آموزش اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مرکز آموزش اقدسیه متعلق به ...
 گروه توسعه دهمین اجلاس وزرای تعاون آسیا و اقیانوسیه صبح سه شنبه با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ...
غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه طی دو شماره اخیر این ستون، به موضوع گسترش دامنه‌کار بازاریابان تجاری به عالم سیاست و بررسی ...
رویا ایلکا قسمت چهارم در شماره قبلی روزنامه جهان اقصاد خواندیم که فرشادمومنی در نشستی تحت عنوان "نیازهای نهادی تولید محوری و ...
رویا ایلکا ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی در روزهای ثبت‌نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور افرادی بسیاری اعم ...
 رویا ایلکا بخش سوم در بخش دوم گزارش جهان اقتصاد از نشستی که با موضوع نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد  ...
عصمت اکبرلو کارشناس تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی زنجان زن در نظام اسلامی از جایگاهی بی‌بدیل و بی‌نظیر ...
رویا ایلکا بخش دوم در بخش اول گزارش جهان اقتصاد از نشستی که با موضوع نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد ...