نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد ۹۱٫۶۰۷میلیون سهم این شرکت ها در ۲۳٫۴۸۴نوبت مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۷۶۸ هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۱۴۴٫۵۰واحد(۹۲ صدم درصد) افزایش به عدد ۱۵٫۹۵۲٫۸۰رسید.

نظرات شما

×

Comments are closed.