نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد داد و ستد قرار گرفت .

تعداد  ۲۰۷٫۸۸۰سهم این شرکت‌ها در۴۵٫۲۸۲نوبت مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۱۱۲۱۴هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۷۷٫۸۰(۵۱صدم درصد) کاهش به عدد ۱۵٫۱۲۳٫۳۰واحد رسید.

نظرات شما

×

Comments are closed.