نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .
تعداد ۳۰۴٫۵۰۳سهم این شرکت ها در۲۵٫۵۱۹نوبت مورد معامله قرار گرفت .
ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۱٫۳۲۹٫۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شد .
شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۳۹٫۷۰واحد(۳۹صدم درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۲۰۳٫۹۰واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.