نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۱۷٫۳۰۴سهم این شرکت ها در۲۵۴٫۹۵۶نوبت  مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۸۲۶٫۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۶۰٫۹۰واحد(۶۱ صدم درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۰۱۸٫۷۰واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.