نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

گروه نفت

 

سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۵۸٫۴۱۴سهم این شرکت ها در۹٫۶۹۳نوبت  مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۲۵۰هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۴٫۳۰ واحد(۰٫۰۴درصد)کاهش به عدد ۹٫۸۲۳٫۷۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.