نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۷۱٫۵۵۴سهم این شرکت ها در۹٫۷۳۱نوبت  مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۳۴۹هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۱۵۷٫۳۰ درصد واحد(۱٫۶۰درصد)کاهش به عدد ۹٫۸۰۶٫۳۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.