نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۹۸٫۲۶۲سهم این شرکت ها در۱۴٫۸۰۹نوبت  مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۴۶۶٫۴۵۶هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۱۲٫۷۰واحد(۱۲صدم درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۴۸۸٫۹۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.