نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

گروه نفت

سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۹۲٫۶۷۸ سهم این شرکت ها در ۱۳٫۰۵۷ نوبت  مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۵۳۷هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۲۶٫۹۰واحد(۰٫۲۱درصد)کاهش  به عدد ۱۲٫۶۸۴٫۱۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.