نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

 

گروه نفت

سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۱۷۸٫۲۱۲سهم این شرکت ها در ۱۸٫۵۹۲نوبت مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۸۷۸هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۲۶٫۹۰واحد(۰٫۲۱درصد)کاهش  به عدد ۱۲٫۶۸۴٫۱۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.