نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

گروه نفت

سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .

تعداد  ۱۱۵٫۹۴۰ سهم این شرکت ها در ۱۵٫۹۵۲مورد معامله قرار گرفت .

ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۶۷۵هزار میلیارد ریال بالغ شد .

شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۱٫۳۰واحد(۰٫۰۱درصد)کاهش  به عدد ۱۲٫۷۱۱٫۰۰ واحد رسید

نظرات شما

×

Comments are closed.