نمایش آثار کارگاه تصویرسازی عاشورا

گروه فرهنگی-نمایشگاه آثار کارگاه تصویرسازی عاشورا در گالری لاله گشایش یافته است.

به گزارش جهان اقتصاد، این نمایشگاه که شامل بیست اثر از بیست هنرمند تصویرگر فعال و شناخته شده است که تمامی آثار در کارگاه یک روزه تصویرسازی عاشورا که در نگارخانه لاله برگزار شد، شکل یافته اند و قرار است که با حضور هنرمندان و علاقه مندان از آثار رونمایی شود.

این رویداد که با هدف توجه به حماسه عاشورا از منظر هنر تصویرگری برنامه ریزی شده و  به وقایع نگاری عاشورا می پردازد.

آثار ارائه شده، فارغ از متن و به صورت تصویرسازی مستقل خلق شده اند. برخی از هنرمندان با الهام گرفتن از تصاویر عامیانه، نگارگری و چاپ سنگی، جامه نوینی بر پیکرۀ سنت تصویرسازی عاشورایی پیشینیان پوشانده اند و برخی نیز با رویکردهای معاصر و جدید، تصاویر خود را خلق کرده اند. با این حال، آنچه که نقطۀ اشتراک میان این تصاویر به شمار می آید، روایتی خلاقانه و بدیع از نبرد خیر و شر است.

این نمایشگاه از ۱۶ مهرماه گشایش یافته و تا سه شنبه ۴ آبان ماه به روی علاقه مندان باز است.پ

ساعت بازدید از این نمکایشگاه هم از ساعت ۱۶ الی ۲۱ است.

نظرات شما

×

Comments are closed.