نقش نمایشگاه ها در رونق اقتصادی کشور

 دکتر مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی

نمایشگاه یک پایگاه بزرگ جهت تبادل اطلاعات‌، حرکت به سوی یک اقتصاد باز و رو به رشد‌، جهش صادراتی‌، نگاه مدبرانه به خواسته ها و علائق مشتریان و رصد کردن مداوم سلایق آنها‌، ارزیابی کارشناسانه بازارهای مختلف و دستیابی به دانش و تکنولوژی روز دنیا و پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است. فضایی مناسب جهت به نمایش گذاردن توانمندی ها و قابلیت های فنی و آخرین دستاوردهای واحدهای تولیدی و خدماتی و نوعی ارتباط زنده و مؤثر با مصرف کننده‌، مشتری و فعالان مختلف صنعت و اقشار مختلف مردم است.

حضور در نمایشگاه یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی و شناخت بازارهای جدید و ارزیابی بازارهای موجود و نوعی خود ارزیابی از وضعیت حضور هر مجموعه در بازارهای داخلی و خارجی است.

اما بی تردید ارزش حضور در یک نمایشگاه را نمی توان با ارزش قراردادهایی که منعقد می شود ارزیابی کرد‌، بلکه یکی از مهمترین دستاوردهای هر نمایشگاه ارتباطات مؤثر و گسترده و پایداری است که در نمایشگاهها شکل می گیرد و منجر به همکاری های گسترده و دراز مدت می شود و نیز تفاهم و گفتگوی بین ملل و فرهنگ ها که علاوه بر کمک به رشد صادرات به رونق اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

نمایشگاه‌ها اکنون به ابزار بسیار مهمی برای نمایش تولیدات به مصرف‌کننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای تولیدات بیشتر و پیشنهاداتی به مصرف‌کنندگان و تجار تبدیل شده است. همچنین به عنوان محل مناسبی برای تبادل اطلاعات علمی، بازرگانی و تجاری و نیز رقابت شرکت های مختلف نقش کلیدی و مهمی دارند. همین موضوع باعث می شود که تولیدکنندگان به نقاط ضعف تولیدات خود بیشتر پی ببرند و در رقابت با محصولات شرکت های رقیب متوجه نواقص خود شده و در جهت رفع یا کمرنگ کردن آنها گام بردارند.

همچنین با توجه به اهمیت رهایی از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور، از طریق تشویق صنایع داخلی به تولید و صدور کالاها به دیگر کشورها نمایشگاه های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی کالاهای تولیدی و انتقال فنآوری در دنیا، می تواند نقش بسیار موثری در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.

نمایشگاه های بین المللی به عنوان مکانی سازمان یافته به منظور افزایش تجارت برای استفاده بهتر از منابع ملی، پیشرفت فنی، کاهش بیکاری، گسترش بازار به آن سوی مرزها و افزایش درآمدهای ارزی با نمایش محصولات و پیشرفت های جدید، توسعه بازار، اخذ نمایندگی و سفارش و فروش کالا، تغییر باورها، بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف، نقش کلیدی در رفاه اقتصادی دارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.