نقس مهم پُست در رفع چالش های دولت

فهیمه بابایی-کارشناس ارتباطات-تحقیقات جدید درکشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نشان از آن دارد که ادارات پست در شهرها و ایالت های کوچک و بزرگ برای مردم آن مناطق اهمیت به مراتب بیشتری از بسیاری از خدمات عمومی مانند کتابخانه ها و شعبات بانک ها دارند.

نقطه عطف این تحقیقات، نظر مردم به ویژه ساکنین محله های کوچک در مورد ادارات و اهمیتی که دفاتر پستی در روند زندگی آنان دارد، می باشد.

براساس نظرسنجی صورت گرفته، بیشتر مردمی که مورد پرسش قرار گرفتند، دسترسی به خدمات پستی را در بین سه خدمت اصلی منطقه سکونت خود و با امتیاز بالاتری نسبت به شعبه های بانک، کتابخانه و اماکن تفریحی انتخاب نموده اند.

مقدمه این نوشتار، تاکیدی بود بر اهمیت و نقشی که خدمات پستی در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا دارند و از همین اطلاعات اندک دریابیم که تا چه میزان پست کشورمان با این گروه از کشورها به لحاظ تاثیرگذاری در اقتصاد و افزایش بهره وری در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد.

از دلایل مهم این ناکارآمدی با فاصله زیاد می توان به ناکافی بودن میزان شناخت مسئولان بالادستی از تاثیرات این خدمات در افزایش رفاه اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی اشاره کرد. و متاسفانه هیچ تلاشی نیز برای افزایش آگاهی وانجام تحقیقات میدانی در این زمینه نیز نمی شود.

در کشور کوچکی مانند آلمان که به اندازه یک استان شمالی ایران وسعت دارد، میزان تراکنش سالانه مالی در بخش پست، معادل درآمد یک سال نفت کشورمان می باشد به طوری که پست آلمان یکی از سازمان های مهم و بزرگ اقتصادی این کشور می باشد.

حمل و نقل، محیط زیست، ترافیک شهری و بسیاری دیگر از این قبیل موارد، با گسترش خدمات پستی تحت تاثیر قرار گرفته و در کاهش معضلات شهری موثر است.

این تنها بخش کوچکی از تاثیرات ملموس خدمات پستی است. در حوزه کسب و کار و با ورود فناوری های نوین، ادارات پست کشورهای صنعتی توانسته اند با ایجاد و راه اندازی خدمات متنوع الکترونیکی، حداکثر بهره را از این امر برده و ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات، در ایجاد شغل و کسب درآمد نیز موفق عمل نمایند.

این در حالی است که در پست ایران نیز با وجود زیرساخت های لازم و ناوگان حمل و نقل سراسری که در تمام استان های کشور در حال رفت و آمد بوده و در دورترین نقاط مرزی نیز به صورت شبکه ای زمینه دسترسی به خدمات را فراهم ساخته، امکان خوبی است تا با ایجاد تحول در این بخش،  انقلابی در حوزه ارتباطات به وجود آید.

در یک نگاه اجمالی، خدمات پست در مقایسه با انواع دیگر خدمات عمومی، به لحاظ امنیت، دسترسی، تنوع و قیمت از ارزش بسیار بالاتری برخوردار است و چنانچه با برنامه ریزی مناسب زمینه گسترش این خدمات فراهم شود، می تواند در کاهش هزینه های خانواده ایرانی اثر مثبتی بگذارد.

این امر در بهره وری ملی نیز بسیار تاثیرگذار بوده و دولت با سرمایه گذاری در بخش ارتباطات می تواند ضمن جبران هزینه های زیرساختی، از فساد اداری، معضلات زیست محیطی و ترافیک شهری نیز بکاهد که در نهایت به ارتقای بهره وری ملی نیز منجر خواهد شد.

ادارات پست می توانند در حل برخی از بزرگترین چالش های دولت به آنها کمک کنند. در برخی از کشورها ادارات پست به نمایندگی از سازمان های دولتی و خصوصی نقش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را نیز برعهده دارند. به طور مثال در شهرهای کوچک که به نسبت از امکانات رسانه ای کمتری برخوردارن، این ادارات پست هستند که در ارتباط تنگاتنگ با مردم به منظور اطلاع رسانی و معرفی خدمات هستند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که ادارات پست در کشورمان می توانند نقش آفرینی کنند، توانمندسازی بخش های کوچک شهری و روستایی است. با توجه به این که پست در همه نقاط کشور اعم از شهری و روستایی دارای دفاتر ثابت می باشد و همچنین به نقاط دوردست نیز دسترسی دارد، فرصت مناسبی فراهم می سازد تا با استفاده از امکانات همان بخش ها، اقدام به برنامه ریزی در جهت توانمندسازی مردم محلی نماید.

در همین راستا، ادارات پست می توانند نقش فعال تری در حوزه سلامت و ارتقاء بهداشت عمومی ایفا نمایند. به طور مثال، ارسال بروشورهای سلامت و بهداشت، اطلاع رسانی از بیماری ها و همچنین کمک به افراد برای برنامه ریزی مالی و زمانبندی در جهت استفاده از خدمات بهداشتی.

البته این ها لزوما در همه نقاط دنیا اجرایی نشده ولی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پست به یکی از ارکان اساسی دولت ها بدل شده که نقش های متفاوتی در ابعاد گوناگون برعهده دارد و از این امر نیز ملت و دولت هر دو منتفع می شوند.

آماده سازی زیرساخت ها، مهم ترین رکن گسترش این خدمات است که خوشبختانه، پست ایران از این حیث در جایگاه خوبی قرار دارد و این مسئولان هستند که با استفاده از این زیرساخت، بهترین موقعیت را برای توسعه خدمات پستی و انتفاع جامعه از آن فراهم سازند.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.