نعمت احمدی در گفت و گو با جهان اقتصاد: روحانی نقد می پذیرد؛ قابل قیاس با احمدی نژاد نیست

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

 

احسان کرمانشاهی-گروه سیاسی

تصمیم قاطع اصلاح‌طلبان در حمایت از روحانی شرایط سیاسی در کشور را متحول کرد به گونه‌ای که امروز فضای سیاسی قابل مقایسه به دوران احمدی نژاد نیست. روزگاری در دولت‌های نهم و دهم نقد به اصحاب دولت هزینه داشت اما امروز رئیس جمهور در جمع دانشجویان تاکید موأکد دارد که  دولت دوازدهم و بیش از همه شخص رئیس جمهور باید مورد انتقاد اصحاب رسانه و تشکل‌های دانشجویی قرار بگیرد. این شرایط نتیجه دوراندیشی مجموعه اصلاحات در کشور است. امروز حداقل در حوزه نقد به دولت و تصمیمات سیاسی و اجتماعی اش می‌توان فارغ از اصلاح‌طلب یا اصولگرا بود به دولت و شخص رئیس جمهور انتقاد کرد. به بهانه دعوت رئیس جمهور از دانشجویان به نقد شخص دوم کشور، جهان اقتصاد با نعمت احمدی استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

*فضای کلی دانشگاه در مقایسه با دولت قبل به لحاظ سیاسی تا چه اندازه تغییرکرده است؟

به نظر من هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، اما فضای سیاسی دانشگاه به قابل مقایسه با قبل نیست. امروز به رغم برخی محدودیت‌ها می‌توان آینده مثبتی را در فضای علمی کشور مشاهده کرد اما در گذشته و در دوران احمدی نژاد آینده روشنی برای  فضای سیاسی دانشگاه قابل تصورنبود.

*امتیازی که شخص آقای روحانی در مقایسه با احمدی نژاد دارد را در چه می‌بینید؟

شخص روحانی فارغ از جایگاه بین‌المللی که توانست بزرگترین و حساس‌ترین پرونده بین‌المللی علیه کشورمان را حل و فصل کند امتیارات ویژه‌ای دارد. یکی از مشخصه‌ها و امتیاراتی دکتر روحانی، پذیرش انتقاد است. رئیس جمهور اعتقاد دارد زمانی که باب نقد و گفت وگو باز باشد، می‌توان به تصمیم مشترک در مورد مسائل ملی رسید. به همین علت کمترین شکایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری در رسانه‌ها  از فعالین سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. اینکه رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده آماده پذیرش هرگونه نقد و نقادی نسبت به  عملکرد خود و هیات دولت است؛ تاکیدی بر روش دولت یازدهم است که مورد توجه نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.

*نقد به احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه اندازه کارایی داشت؟

در دوره ۸ ساله احمدی نژاد نقد آن دولت به خاطر برخوردی که کلیت اصولگرایان نسبت به دولت ایشان داشتند، میسر نبود. اصولگرایانی که اطاعت از احمدی نژاد را اطاعت از مافوق می‌دانستند. اصولگرایانی که اعتقاد داشتند پشت آرای احمدی نژاد تایید امام زمان قرار دارد.  همچنین احمدی نژادی که خود را آنچنان فراتر از دیگران می‌دانست و هوادان او رئیس جمهور سابق را معجزه هزاره سوم می‌دانستند و هاله نور دور سر او تصور می‌کردند. اجازه نقد خود را حتی به نزدیکانش نمی‌داد.

*امروز احمدی نژاد به گونه‌ای سخن می‌گوید که هیچ اصلاح‌طلبی در دوران اصلاحات سخن نمی‌گفت، اینگونه سخنان احمدی نژاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آنچه این روزها از زبان احمدی نژاد چه درکلیپ‌هایی که از او منتشر می‌شود و چه سخنانی که از او در رسانه‌های مجازی نقل می کند آنی نیست که در طی ۸ سال دولتش، نسبت به منتقدین خود داشت. آقای روحانی همانند رئیس دولت اصلاحات و بر همان رویه و روال رفتار می‌کند و نقد و نقادی ایشان کاملا طبیعی بین فعالین سیاسی است و امروز نه مانند زمان احمدی نژاد بلکه همانند زمان اصلاحات نه تنها نقد رئیس جمهور هزینه ندارد بلکه از سوی  رئیس قوه مقننه به نقد عملکرد دستگاه اجرایی تشویق ‌می‌شویم. سخنان احمدی نژاد  تنها  برای سورار شدن بر موج رسانه‌‌هاست اولا برای اینکه همواره به تیتر یک  خبرگذاری ها تبدیل شود و در ثانی او حس می‌کند که احتمالا بر اساس گزارشات دیوان محاسبات محامه خود او نیز نزدیک است در نتیجه به بهانه حمایت از بقایی در حال فرار از محامه خود استو

*همواره این نکته مطرح بوده و مطرح می‌شود که نقد و انتقاد میوه‌هایی دارد فضای به وجود آمده فعلی چه ثمراتی برای کشورمان خواهد داشت؟

باید این زمان را پاس داشت و از فرصت به وجود آمده در جهت تحقق اهداف ملی بر اساس منافع همه ایرانیان و برای بهبود شرایط کشوراستفاده کرد. کمترین میوه نقد استفاده از نظریات کارشناسان مختلف و پایین آوردن هزینه انجام اقدامات گوناگون است که سود آن به نفع منافع ملی است. دولت که رئیس آن، نقد را بر نتابد دستاوردی احمدی نژادی خواهد داشت که در آن ۸ سال منافع ملی کشورمان را  حیف و میل کرد و با  حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حتی کمتر از یک سال اقدامات اشتغال زای حسن روحانی را انجام نداد. پس همه نقد و انتقاد را بپذیریم. میوه نقد و انتقاد به آیندگان خواهد رسید.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.