نظر ناشران پرسیده شود

طیبه سیاوشی-نماینده مجلس شورای اسلامی

طرحی که رئیس جمهور در روز چهارشنبه مطرح کرده اند کمی ناپخته به نظر می رسد. شاید بتوان چنین اختیاری را به دست ناشرانی سپرد که خود دارای یک هیات علمی هستند و امکانات کافی برای مدیرت این برنامه را دارند و خود قائل به رعایت خط قرمزها و ممیزی های علمی هستند که در حال حاضر بعید می دانم بیش از دو الی سه انتشارات قابلیت اجرایی شدن چنین طرحی را داشته باشند. طرحی که گفته شد ایده خوبی را به همراه دارد اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که سپردن چنین اختیاراتی به هر انتشارات می تواند آشفتگی گسترده ای ایجاد کند که باید دید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عهده مدیریت آن بر خواهد آمد یا خیر؟! عقیده من این است که اجرایی شدن آن بی سر و سامانی را در عرصه کتاب به وجود خواهد آورد و بهتر است قبل از اجرایی شدن کمی بیشتر به همه ابعاد آن فکر کرد و بهترین راه این است که نظر ناشران و دست اندرکاران عرصه فرهنگ در این باره پرسیده شود تا این طرح بدون مشورت و ایده آن ها عملیاتی نشود.

نظرات شما

×

Comments are closed.