نظام شهرسازی بر مبنای نظام سوداگری شهری است

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با معماران تشریح کرد:

گروه امورزیربنایی-رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام اینکه سیاستگذاری بازآفرینی و سیاستگذاری نظامات اجرایی، دو سطحِ دستیابی به حصول نتیجه تشکیل کمیته اعتلای معماری ایران است، گفت: معتقدم همواره باید با یک سنگ نشانه، عبور و حرکت کنیم و آن سنگ نشانه، بازآفرینی و بازگشت به هویت و اصالت است که آن را با اندیشه ایران‌شهری می‌شناسیم.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در جمع معماران و در نخستین نشست شورای اعتلای معماری ایران با اشاره به اینکه مدتها بود که درصدد تشکیل چنین کمیته‌ای بوده است، اعلام کرد: اگرچه شورای‌عالی شهرسازی و معماری که بیش از ۴ دهه از عمر آن می‌گذرد تحت‌عنوان شورای‌عالی شهرسازی و معماری فعالیت کرده بود اما شاهد بودیم که بخش معماری آن هیچوقت فعالیت جدی نداشت. بنابراین تلاش کردیم تا کمیته اعتلای معماری را ذیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تعریف کنیم. هدف از اینکار این بود تا این کمیته بتواند نتایج حاصل، را به واسطه برون‌دادها و تصمیماتی که اخذ می کند به صورت مصوبه و از طریق شورای عالی  به عنوان سند رسمی ابلاغ کند.

وی ادامه داد: هدف از تعریف کمیته اعتلای معماری ذیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این بود تا نتایج حاصل از جلسات کمیته، سند رسمی شوند و بتوان به واسطه آنها یکسری بنیان‌هایی را گذاشت تا در جهت شکوفایی معماری ایران گام‌های جدی برداشت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرهای کنونی ایران معدل و آینه خرد ما ایرانی‌هاست. بسیار مهم است وقتی راجع به معماری صحبت می کنیم، از خود شروع کرده و به نحوه تفکر جمعی خود سامانی داده و در نهایت با تفکر درست جمعی فکر کرده و گام برداریم.

آخوندی با اشاره به این مطلب که در شورای اعتلای معماری، تمرکز بر روی آثار شاخص معماری نیست بلکه موضوع فراگیر معماری و مفهوم سبک زندگی در اولویت است، خاطرنشان کرد: برای ما حائز اهمیت است که مباحث بر موضوعاتی متمرکز باشند که جنبه عمومی داشته و در عین حال کاربردی باشند.

وی تصریح کرد: قطعا معماری شاخص می تواند مانند جواهری باشد که در بافت، درخشش خود را داشته باشند. اما در نهایت و آخر کار، زمینه هم باید یک زمینه‌ای باشد که جواهر در آن بنشیند و به آن زمینه جلوه‌ای بدهد.

وی با تاکید مجدد بر اهمیت بازگشت به مبدا برای یافتن راه صحیح از طریق اندیشه ایران‌شهری و بازآفرینی، گفت: هرچقدر که در موضوع شهر، اندیشه کردم به این نتیجه رسیدم که ما هیچ چاره‌ای نداریم جز آنکه به ایده بازآفرینی شهری بازگردیم تا بتوانیم از طریق آن ایده، رد زندگی، رد مکان و زمان را پیدا کنیم زیرا معتقدم اگر نتوانیم رد زمان ومکان را بازیابیم آخر کار، گم خواهیم شد.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بیان نمونه‌های سنگ‌نشانه‌ها و اهمیت حفاظت از آنها به سفر اخیر خود به سنندج اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر خود به سنندج، جلوی تخریب یک سنگ نشانه در یک واحد مسکونی که به بهانه بازکردن یک معبر در حال تخریب بود را گرفتیم. این یک دیدگاه است که مقابل دیدگاه تخریب به بهانه نوسازی قرار دارد.

آخوندی حفاظت از سنگ‌نشانه‌های دارای هویت و اصالت را راهکاری برای حفاظت از تاریخ برشمرد و افزود: با حفاظت از سنگ‌نشانه‌ها، می‌توان هویت و اصالت تاریخی یک مکان را در یک مقطع تاریخی حفظ کرد و در عین حال، ظرفیت‌های جدیدی از طریق پیوند گذشته با حال، خلق کرد. مهم این است که پای یک اندیشه و ایده بایستیم و از آن حمایت و دفاع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون ایده تخریب، اگرچه طرفداران خود را دارد، همچون مجموعه نواب، اما فاقد اصالت و هویت است و در واقع تاریخ را نادیده گرفته است. این ایده که تاریخ یک مکان را به بهانه ساختن چندین ساختمان تخریب کنیم را قبول ندارم.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: همواره در تعریف مثلا شبکه حمل و نقل، محیط تمدنی را تصور کرده و به همین دلیل نیز در هر محیطی که قرار گرفتم تلاش کردم تا تمامی پنجره ها را باز کنم. به عنوان نمونه، معتقدم افغانستان جزو حوزه تمدنی ایران‌شهری است و به همین دلیل نیز زمانی‌که وزیر حمل و نقل افغانستان به ایران می‌آید به عنوان یک برادر از آن یاد می کنم و در این بیان، هیچ‌گونه تظاهری وجود ندارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: معتقدم این سرگشتگی که در ایران وجود دارد، فقط در معماری نیست بلکه در تمامی حوزه‌ها این سرگشتگی را شاهدیم. دقیقا این سرگشتگی را همه‌جا می‌بینیم و این وضعیت به این دلیل است که نظام راهنمای ذهنی وجود ندارد.

آخوندی تصریح کرد: برای ایجاد نظام راهنمای ذهنی، نیازمندیم تا بازگشت به گذشته داشته و از موضوع و مساله، تعریفی صحیح ارایه دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید مشخص کنیم که می‌خواهیم مساله را از صورت معماری یا سیرت تفکری ایرانی شروع کنیم. اگر با سیرت تفکری ایران‌شهری مساله معماری را شروع کنیم، آن وقت می‌توانیم در جای‌جای مختلف ردپای آن را پیدا کنیم و درست همان زمان است که می‌توانیم، معماری را با حمل و نقل سازگار کرده و در ادامه حمل و نقل را با نظام توسعه و آموزش و پرورش و … ارتباط دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: فهم شهرساز و فهم معمار از فضایی که خلق می‌کند نیز بسیار حائز اهمیت است.

آخوندی دو سطح سیاستگذاری بازآفرینی و سیاستگذارای نظامات اجرایی را دو سطح بحث نخستین نشست شورای اعتلای معماری برشمرد و افزود: ما در بازآفرینی به دنبال آن هستیم تا به یک آفرینش مجدد برسیم؛ آفرینشی که خط زمان و مکان را گم نکرده باشد و بتواند در خط زمان و مکان حرکت کند.

وی از دیگر ویژگی‌های بازآفرینی را معاصر، مدرن و به روز بودن عنوان و تاکید کرد: بازآفرینی مدنظر ما در این سطح باید بتواند با زندگی امروز بشر، سازگاری داشته باشد و در عین حال باید بتواند خود را در سطح بین‌المللی، عرضه و معرفی کند.

آخوندی سطح دیگر دستیابی به نتیجه‌ای عملیاتی را برای شورای اعتلای معماری، نظامات اجرایی برشمرد و گفت: در نظامات اجرایی سطوح خردوکلان داریم. در واقع در نظامات اجرایی سطوح حکمروایی، سیاستگذاری، حرفه ورزی و پیشه وری وجود دارد. به این دلیل که سطح حکمروایی نظامات اجرایی بتواند با معنا شود، فکر کردم که باید به نحوی این موضوع را به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارتباط دهیم. به نحونی که آخر کار بتواند از درون آن نظام حکمروایی درآید. البته در این سطح قصد ما تنها ایجاد ضابطه نبوده است و اینها مباحث بعدی است که دنبال می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با معماران به موضوع ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی که سال‌هاست در کشور روی آن بحث می‌شود، همواره شاهدیم که مساله با راهکارهایی همچون دوجداره کردن شیشه ها تقلیل می‌یابد در حالیکه بخش عمده‌ای از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به موضوع رعایت مساله اقلیم و هندسه مربوط است.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: واقفید که تاثیری که هندسه در صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارد را قطعا هیچیک از سایر عوامل، ندارند. اتفاقا هندسه تنها موضوعی است که در تمامی این موارد، مغفول مانده است و کسی به آن نمی‌پردازد.

آخوندی یادآور شد: همچنین بحث اقلیم از دیگر مباحث مهمی است که باید به آن توجه شود و موضوعی است که به رغم اهمیت، مغفول مانده است. در این موضوع مهم است که اتفاقا نقش معماران، پررنگ می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته اعتلای معماری می‌تواند از جنبه حکمروایی، احکامی را وضع کند که لزوما ضابطه به معنای ضوابط جمعیتی و ضوابط ساختمانی نیست بلکه ضابطه ای مبتنی بر سازگاری با اقلیم است. اتفاقا در آنجا می‌توان کلی خلاقیت و نوآوری داشت.

آخوندی پیشنهاد داد تا کمیته اعتلای معماری ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شود تا از این طریق بتواند وارد نظام حکمروایی شود. وی خاطرنشان کرد: در نظام حکمروایی، بحث نظام مهندسی و دو امضایی قابل حل است. همچنین، در سطح حکمروایی می توانیم راجع به نظام شهرسازی بحث هایی داشته باشیم. شاهدیم که هم اکنون متاسفانه نظام شهرسازی بر مبنای نظام سوداگری شهری است که با تشکیل این کمیته ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری می توانیم مقابل نظام سوداگری شهری بایستیم، مقاومت کنیم و حرف های روشنی نیز ارایه دهیم.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.