نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری پیش روی روند نابرابری؛ تضادهای نظام سرمایه داری را در پی دارد

رویا ایلکا
بخش ششم
نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری اثر توماس پیکتی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان،علی صباغی و محمدرضا فرهادی پور مترجمین کتاب برگزار شد.
در بخش پنجم گزارش این نشست خواندیم که محمدرضا فرهادی پور مترجم کتاب اقتصاد نابرابری گفت: هنگامی که نماینده های اتحادیه های کارگری می خواهند حداقل دستمزد را تعیین کنند دولت در این کمیته سه جانبه که یکی از محل های ایجاد نابرابری دستمزد است باید بی طرف باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست فرهادی پور گفت: اما دولت در ایران بی طرف نیست و بزرگترین کارفرمای اقتصادی است لذا ناخواسته از کارفرمایان حمایت می کند.
وی با بیان اینکه پیکتی معتقد است وقتی عده ای می خواهند دستمزد یک به میزان مورد نظر آن ها باشد اما دولت می خواهد این رقم پایین تر باشد اتحادیه ها می توانند نقش خودرا ایفا کنند،گفت: اما اتحادیه ها نباید ابزار مالیاتی و باز توزیع مستقیم داشته باشند و صرفا باید قدرت چانه زنی برای بازتوزیع مستقیم داشته باشند ولی کارفرما ها به دلیل اینکه تعدادشان بسیار کمتر از کارگران است به راحتی می توانند با یکدیگر دست به یکی کنند و در تعیین دستمزد نقش پررنگ تری را ایفا کنند لذا اتحادیه های کارگری هم باید بتوانند با دولت مقابله کنند هم کارفرماهارا تحت فشار قرار دهند.
فرهادی پور با بیان اینکه دستمزدها باید به سمت کارآیی و منصفانه بودن پیش روند،گفت: در نهایت پیکیتی معتقد است اگر جلوی روند نابرابری گرفته نشود تضادهای نظام سرمایه داری خیلی جدی بروز خواهد کرد.

نظرات شما

×

Comments are closed.