نجفی بماند، نرود

ناهید خداکرمی- عضو شورای شهر
دراولین جلسه غیرعلنی سال جدید مساله استعفاء نجفی مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس آنچه از جو کلی شورا در مورد استعفاء شهردار تهران قابل برداشت است، کلیت شورا به‌رغم تاکید شهردار تهران به بیماری به عنوان عمده علت استعفایش، اما اعضای شورای شهر تاکید دارند، که نجفی بر مدیریت شهرداری تهران با توجه به سوابق و عملکردش باقی بماند و استعفاء خود را پس بگیرد. هرچند از قرار معلوم شهردار تهران تاکید زیادی بر پذیرش استعفایش از سوی اعضای شورای شهر دارد. واقعیت آن است که دلیل آقای نجفی از نظر پزشکی مبنی بر بیماری اش ممکن است، قابل بررسی باشد اما با توجه به اینکه بیماری وی نمی‌تواند بر میزان عملکرد مثبت ایشان در اداره شهر تهران تاثیر بگذارد، در نتیجه نگارنده و اکثریت مطلق اعضای شورای شهر تاکید دارند که نجفی باید بر سمت خود باقی مانده و به احتمال زیاد در جلسه آینده که به صورت علنی استعفاء نجفی مورد بررسی از سوی اعضای شورای شهر قرار می گیرد و نمایندگان شورا نیز یک بار دیگر دلایل آقای نجفی را مورد استعفای ایشان شنیده و در نهایت در مورد ماندن یا رفتن وی از بهشت تصمیم گیری خواهند کرد. احتمالا با رای قاطع دکتر نجفی شهردار تهران باقی خواهد ماند. زمانی که آقای نجفی این سمت را پذیرفتند با تمام جوانب آشنا بودند و با همه مشکلات شهر تهران و موانعی که پیش روی ایشان وجود داشت،آشنایی داشتند. اینگونه نبود که بعد از پذیرش مسئولیت با مشکلات شهرداری اعم از ساختاری و سیاسی آشنا شوند. گرچه به خاطر بیماری استعفا داده‌اند اما بیماری پایان کار نیست و بعد از اینکه روند درمان هر بیماری طی شود، شخص به فعالیت‌های طبیعی خود باز می‌گردد کما اینکه برخی از مسئولین کشور نیز دارای این بیماری بوده و هم‌اکنون مشغول فعالیت هستند در نتیجه بیماری ایشان با فعالیت‌های روزمره وی در شهرداری تهران مغایرت نخواهد داشت. اما اگر آقای نجفی احساس می‌کند که دیگر نمی‌توانند در این پست قرار بگیرند و بر استعفاء تاکید کنند آنگاه اعضای شورای شهر تصمیم دیگری خواهند گرفت. به‌طور یقین بیماری مزید بر سایر دلایل است. استعفاءآقای نجفی در روز ۱۹ فروردین در جلسه علنی عنوان خواهد شد. این امکان وجود دارد که اعضای شورای شهر از پذیرش این استعفا قانع شود اما هدف ما این است که حداقل در چهار سال آینده تهران با مدیریت پایدار اداره شود. و شهری که مدیریت متفاوت۱۴ ساله داشته نباید در ۷ ماه از مدیر جدید آن توقع تحولات عمیق داشت اما در همین مدت نجفی نشان داد که می‌توان شهر تهران را عاقلانه هدایت کرد و اعضای شورای شهر معتقدند کارنامه ۷ ماهه نجفی قابل پذیرش است و اعضای شورای شهر تلاش خواهند کرد نجفی، بماند.

نظرات شما

×

Comments are closed.