نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت ناامیدی است

اظهارنظر بحث برانگیز دبیر ستاد توسعه فناوری نانو

گروه تولید-درحالی که سالهاست بسیاری از متولیان و دست اندرکاران حوزه های صنعت و دانشگاه نقطه ضعف تولید توسعه گرا را عدم ارتباط میان این دو حوزه می دانند و به اشکال مختلفی چون انعقاد تفاهم نامه و قرارداد سعی در برقراری این ارتباط کرده اند؛ دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در اظهارنظری قابل تامل می گوید: نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت ناامیدی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان این‌که برخلاف کشورهای پیشرفته که صنعت و دانشگاه به صورت دوقلوهای بهم چسبیده متولد می‌شوند، صنعت و دانشگاه در ایران ادبیات مشترکی ندارند و گفت: توصیه من به صنایع آن است که برایرفع نیازها به بخش‌های دانشگاهی مراجعه نکنند، بلکه رفع نیازهای خود را از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری کنند.

به گزارش جهان اقتصاد، سعید سرکار در مراسم انعقاد چهار قرارداد همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های صنعتی که امروز در دوازدهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران صورت گرفت، امضای این قراردادها را از جمله فعالیت‌های ستاد نانو برای ایجاد پیوند میان فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع بزرگ دانست و ادامه داد: تحقق این امر ناشی از اعتقاد ما است که اگر نانو فناوری نتواند خود را به صنایع بزرگ وصل کند و در صنایع رسوخ نکند، به جایی نمی‌رسیم.

وی با تاکید بر این‌که اگر نتوانیم شرکت‌های صنعتی بزرگ را به شرکت‌های دانش‌بنیان متصل کنیم، چشم‌انداز سند فناوری نانو که تولید ثروت و رفاه برای مردم است محقق نمی‌شود، خاطر نشان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر بخواهیم نانو فناوری در زندگی روزمره مردم وارد شود و کیفیت زندگی آنها را ارتقاء دهد باید بتوانیم نانو فناوری را در محصولات صنعتی مرسوم وارد کنیم. این حوزه‌ای است که اگر بر آن تمرکز کنیم، رسوخ فناوری محقق می‌شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خطاب به صاحبان صنایع گفت: پیام ما به صنایع این است که اگر امروز برای به‌کارگیری این فناوری، فناوری توانمندساز اقدام نکنیم، در آینده رقابت‌پذیری و بازار خود را از دست خواهند داد، چرا که فناوری نانو قادر است کیفیت محصولات و کارایی آنها را ارتقاء دهد و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنایع بزرگ در عرصه بین‌المللی را ارتقاء خواهد داد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو راه‌اندازی مرکز صنعتی‌سازی نانو فناوری با عنوان آیکان را از دیگر برنامه‌های ستاد نانو در این راستا نام برد و یادآور شد: این مرکز پایگاهی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوانند ارتباط میان دانشگاه و صنعت را برقرار کنند.

وی با تاکید بر این‌که بحث‌های زیادی برای ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه در دنیا شده است، اظهار کرد: این بحث‌ها در کشورهای پیشرفته قوام خود را دارد، چرا که دانشگاه و صنعت به عنوان موجود دوقلوی بهم چسبیده متولد می‌شوند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو دانشگاه را مغز این پیکره و صنعت را قلب این پیکره دوقلو نام برد و خاطر نشان کرد: از یکسو صنعت برای رفع نیازهای خود پول به دانشگاه‌ها تزریق می‌کند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها با حرکت در مرزهای دانش نیازهای بخش صنعت را برطرف خواهند کرد.

وی با اشاره به وضعیت ارتباط صنعت با دانشگاه با بیان این‌که در ایران ابتدا صنعت متولد شد و بعد دانشگاه‌ها ایجاد شدند تا برای صنعت تکنسین تربیت کنند، اظهار کرد: در ایران صنعت و دانشگاه ادبیات مشترک ندارند و زبان یکدیگر را نمی‌فهمند. نه دانشگاه نیاز به صنعت دارد، چون منافع آن تامین می‌شود و از سوی دیگر صنعت نیز معتقد است که دانشگاه قادر به رفع نیازهای بخش صنعتی نیست.

سرکار با تاکید بر این‌که ما اعتقاد داریم هر موقع دانشگاه و صنعت به طور مستقیم با یکدیگر اقدام به ایجاد ارتباط کردند، در نهایت منجر به یاس و دلخوری بخش‌های صنعتی شده است، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم که نباید الگوی کشورهای غربی را کپی‌سازی و پیاده‌سازی در کشور کنیم، بلکه این دو موجود نیاز به پل ارتباطی دارند که این پل ارتباطی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان تامین می‌شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از آنجایی که شرکت‌های دانش‌بنیان از دل دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند، با ادبیات دانشگاه آشنا هستند و از سوی دیگر چون در فضای کسب و کار قرار دارند، ادبیات بخش‌های صنعتی را درک می‌کنند.

سرکار اظهار کرد: توصیه ما به بخش‌های صنعتی آن است که هرگز با دانشگاه‌ها وارد ارتباط مستقیم نشوند، چون مذاکرات آنها به جایی نمی‌رسد بلکه برای رفع نیازهای خود به شرکت‌های دانش‌بنیان مراجعه کنند.

وی “آیکان” را یک کانون مناسب برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت دانست و اضافه کرد: این مرکز می‌تواند ایده‌هایی که در حد آزمایشی است را در حد پایلوت اجرایی‌سازی کند و پس از اثبات این فناوری آن را آماده ورود به صنعت می‌کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به فناوری‌های تولید شده بسیار در کشور با تاکید بر این‌که این فناوری‌ها به صنعت وارد نمی‌شوند، مگر آنکه حلقه‌های واسط ایجاد شود، یادآور شد: ما بر اساس این واقعیت الگویی را در کشور ایجاد کرده‌ایم تا بر اساس آن فناوری‌ها به فاز صنعتی‌سازی وارد شوند.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.